Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Jag vill anmäla mig! Klicka här.

Rätt Fokus i Styrelsearbetet SME*  - Internat
(*små och medelstora företag)

Innehåll utbildning: Klicka här!
En väl ansedd utbildning som ger dig rätt kunskaper och uppdateringar.

Omfattning: 2 heldagar  
Datum: 15-16 april 2018
Dag 1 Kl. 10.00-18.00
Dag 2: Kl. 08.30- ca 17.30
Lokal: Ombergs Golf Resort
Ort: Ödeshög
Tentamen: Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. Tentan är digital (Beräknad tid ca 3 tim) och du gör den från din dator när du har tid.
Kursmaterial: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation.
Ackrediterad lärare genomför utbildningen:
Lärare denna utbildning är Lena Lyckenvik  

I avgiften ingår: Boende med frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, trerätters middag.

Pris* 14 995 kr exkl moms  13 595 kr exkl moms (Medlemspris)
Att bli medlem i StyrelseAkademien kostar 1 600 kr inkl. moms.
(Dag 1 samlas vi på kvällen för en gemensam 3-rättersmiddag och fortsatt umgänge och utbyte erfarenheter.)

*Internatkostnaden inkl. tre-rätters-middag och frukostbuffé ingår i kursavgiften.

Läs mer om medlemskap här: Medlemskap

Område

Tillfälle för internat styrelseutbildning 15-16 april på vackra Ombergs Golf Resort!

Vår populära grundläggande certifieringsutbildning ”Rätt fokus i styrelsearbetet” finns för små och medelstora bolag, såväl som noterade bolag och kommunalt ägda bolag, och passar dig som är aktiv styrelseledamot eller på annat sätt är intresserad av styrelsearbete.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet.

Kursinnehåll:
Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre.

 • Rätt styrning innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance . Här får du bekanta dig med vår aktiebolagslag, nya svensk koden för bolagsstyrning och vi ger dig även en utblick till andra länders bolagsstyrning – alltmer viktigt i vår globala värld. Vidare handlar dagen om rollfördelningen ägare – styrelse – VD. Stort fokus läggs på att tydliggöra ägaransvaret. Slutligen vill vi ge de styrande dokumenten en renässans – att se dem som aktiva delar i styrningen, snarare än som hyllvärmare. 
 • Rätt bemanning fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning. Du får ta del av de senaste rönen om valberedningar, hur styrningen kan skärpas upp, hur arbetsgången kan göras bättre och därmed hur kraven på rätt styrelsesammansättning bättre kan tillgodoses. Det finns en hel del nya rön här. Vi ägnar särskild tid åt företagets olika livsfaser och de skilda krav på styrelserepresentation som detta innebär. Vi ger dig också redskap för hur samspelet i styrelsen kan utvecklas. Tidsinsatser, arvoden och introduktionsprogram behandlas också. 
 • Rätt inriktning handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska. Och att se till att samspelet med VD och ledningsgruppen fungerar på ett optimalt sätt. Styrelsens kontrolluppgift har en tendens att sluka alltför mycket av tiden. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt rapporteringen och ser hur den kan göras relevantare – och enklare, så att det blir mer tid till de framåtriktade frågorna. I linje med detta diskuterar vi styrelsens ansvar och lär oss hur kriser kan hanteras. Och helst förebyggas. 
 • Rätt arbetssätt är det mest praktiska avsnittet. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet. Att det finns en definierad årscykel, att de affärskritiska delarna av verksamheten ges extra uppmärksamhet, att allt material finns tillgängligt i god tid, att beslutsunderlagen är tydliga, att föredragningar sker inom givna tidsramar, att det finns diskussionsmöjligheter mellan sammanträdena och mycket annat. Vi diskuterar samspelsformer ordförande - ledamöter och VD. Sist men inte minst får du ta del de olika metoder som används vid utvärdering av styrelser.

  KURSINNEHÅLL ÖVERSIKT
  Rätt styrning
  ● Bolagsstyrning (ABL)
  ● Ägarnas roll
  ● Styrande dokument

  Rätt bemanning
  ● Valberedningen
  ● Styrelsen

  Rätt inriktning
  ● Strategi för bolaget
  ● Företagets samhällsansvar
  ● Kontrolluppgiften
  ● Vd-uppgiften
  ● Informationsuppgiften

  Rätt arbetssätt
  ● Styrelsens arbetsformer
  ● Styrelsens ansvar
  ● Utvärdering av styrelsen

  Denna utbildning riktar sig till alla som vill lära sig mer om hur bolag styrs rent praktiskt. Tex styrelseledamöter, vdar, företagare, investerare, entreprenörer, ledningsgrupper, advokater, revisorer. Men även företagsansvariga på banker, inkubatorer, företagscoacher m.fl.


Nationella partners: