Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

JAG VILL ANMÄLA MIG!

Ökat Fokus: Modern ekonomistyrning

Innehåll utbildning: Klicka här!
En väl ansedd utbildning som ger dig rätt kunskaper och uppdateringar.

Omfattning: Heldag 
Datum: 26 april 2018
Kl. 9:00 - 17:00
Lokal: Deloitte Linköping
Adress: Storgatan 24
Ort: Linköping
Kursmaterial: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation.
Ackrediterad lärare genomför utbildningen:
Lärare denna utbildning är Christina Lindberg

I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och fika.

Pris 6 900 kr exkl moms 5 900 kr exkl moms (Medlemspris)

Läs mer om medlemskap här: Medlemskap

Område

Gå vår fortsättningsutbildning!

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor.

En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning (RR & BR) fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra. Tyvärr läggs alltför mycket tid på att undra och förstå RR & BR. Ofta blir det rätt tyst i rummet när ekonomin rapporteras av. Inte minst när omfattande Excel-ark visas. Förstår inte alla ledamöter de grundläggande ekonomiska begreppen och hur de hänger hop, då minskar styrelsens möjlighet att på riktigt arbeta med de viktiga och strategiska utmaningarna.

Det här är en utbildning där du på ett annorlunda pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomin.

Kursupplägg
Kursdagen innehåller många övningar om viktiga ekonomiska begrepp i styrelsens vardag. Du känner säkert igen dem sedan tidigare, men nu får du på ett pedagogiskt sätt se hur de samverkar med varandra. Oftast i grafisk form.
Du får se alla ekonomiska begreppen i grafik och färgkoder. Se hur balansräkningen påverkas av transaktioner som görs. Vad som händer när man har för lite i eget kapital, eller för mycket. Allt görs visuellt med bilder så att hjärnan förstår. Pedagogiken har sitt stöd i senaste rönen inom kognitiv vetenskap. Den bygger på Bonanza-metoden.

 Du får alltså bättre förståelse för verksamhetens affärsekonomiska förutsättningar och utmaningar. Till att börja med i generella termer för att sedan övergå till de företagsspecifika förutsättningarna som deltagarna är vana att möta i sitt dagliga arbete – allt för att kunna diskutera vad som krävs för att öka lönsamheten och nå företagsledningens uppsatta mål i pågående förändringsarbeten. 

Bristen på affärsekonomisk förståelse är ett hinder för att skapa en affärsmedvetenhet i organisationen. Utmaningen är att engagera alla i affären så att alla talar samma språk, har en gemensam plattform och förstår vad som behöver göras utifrån de målsättningar och rapporter som ledningen tillhandahåller.

Tänkesättet kan också lämpligen föras över till styrelsens rapporteringsinstruktion. Allt för att få en begriplig och snabb bild över bolagets situation som alla förstår.

Kursen täcker följande områden:
•Grundläggande ekonomiska samband
•Kassaflöde
•Case-övning
•Branschanalys
•Nyckeltal
•Förslag på hur du implementerar det i din styrelse

Förkunskaper:
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

Information
Detta är en av fem fristående endagskurser i fortsättningsutbildningen för "Ökat fokus i styrelsearbetet". Du kan välja att gå en del eller flera.

Nationella partners: