Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Område

 

"Extra strålkastare på avgående ledamot Göran Ekdahl"

Årets stämma i StyrelseAkademien Östsverige avslutades med avtackning där extra strålkastare riktades mot avgående ledamot och senast som vice ordförande  - Göran Ekdahl som har arbetat i Östsveriges styrelse sen 2004 och varit en stor tillgång i föreningens verksamhet.

Göran har lång och bred erfarenhet från bland annat ett 20-tal uppdrag som ordförande/ledamot i privat- och offentligt ägda bolag, förtroendevald revisor i Norrköping kommun med bolag samt som vice ordförande i IFK Norrköping.
Utöver arbetet i föreningens styrelse har han vid flera tillfällen stått på scenen i StyrelseAkademien Östsveriges namn och hängivet burit varumärket högt och med glimten i ögat spridit kunskap och insikt om vikten av professionellt styrelsearbete för SME-bolag såväl som kommunalt ägda bolag och ideella organisationer.

Under stämman avtackades även Suzanne Sandler, Göran Berséus och Inger Stern för mycket goda styrelseinsatser.

Nya ledamöter som valdes in är;
Anna Hjertstedt - LinkedIn
Stefan Petersson - LinkedIn
Staffan Emanuelsson - LinkedIn

 

 

Nationella partners: