Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNEJAG VILL ANMÄLA MIG!
Rätt Fokus i Styrelsearbetet SME

Innehåll utbildning: Klicka här! En väl ansedd utbildning som ger dig rätt kunskaper och uppdateringar.

Omfattning: 4 eftermiddagar   
Datum: Utbildningsdagar
Dag 1: Onsdag den 24 oktober
Dag 2: Onsdag den 7 november
Dag 3: Onsdag den 14 november
Dag 4: Onsdag den 21 november

Tider samtliga dagar:
 12.00-17.00
Vi börjar alla dagar med en obligatorisk lunch kl. 12.00 !

Ort: 
Linköping
Plats: Östsvenska Handelskammaren Linköping, Gjuterigatan 1, 58273, Linköping (Cleantech Park)

Tentamen: Tentatid 3 timmar. Numera är vår tentamen digitaliserad. Tentamen görs på din dator vid ett tillfälle som passar dig.
Kursmaterial: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation.

Ackrediterad lärare genomför utbildningen: 
Lena Lyckenvik: Läs mer om Lena här
I avgiften ingår kursmaterial, tentamen, certifikat samt lunch och fika.

Pris 13 600 kr exkl moms  12 200 kr exkl moms (Medlemspris)

Läs mer om medlemskap här: Medlemskap

Förening

Bli en certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling!

StyrelseAkademien Östsverige kan stolt erbjuda denna styrelseutbildning i samverkan med Östsvenska Handelskammaren. Med vår många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete - och ett spännande nytt nätverk.

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkade­miens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kun­skaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet.

Den här utbildningen möter du ackrediterad lärare Lena Lyckenvik.Lena har lång erfarenhet som VD, ägare och styrelseledamot för små /medelstora bolag framförallt inom IT och tjänstesektorn.
 
Med mer än 10 års erfarenhet av värdeskapande styrelsearbete, både som ledamot och ordförande har Lena erfarit styrelsens betydelse för bolagens styrning, resultatförmåga och utvecklingskraft. Styrelseuppdragen har varit i flera olika branscher och miljöer, alltifrån små ägarledda bolag till bolag med riskkapital, börsbolag och ideella föreningar. 

Utbildningen:
Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt beman­ning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige, och vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.

INNEHÅLL:

Rätt styrning

 • Bolagsstyrning
 • Ägarnas roll
 • Styrande dokument

Rätt bemanning

 • Valberedningen
 • Styrelsen

Rätt inriktning

 • Strategi för bolaget
 • Bolagets samhällsansvar
 • Kontroll av bolagets skötsel
 • Samordning med bolagets vd
 • Information till intressenter

Rätt arbetssätt

 • Styrelsens arbetsformer
 • Styrelsens ansvar
 • Utvärdering av styrelsen 

 

Nationella partners: