Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KONTAKT Östsverige

ostsverige(@)styrelseakademien.se
013-327 01 53

ADRESS

StyrelseAkademien Östsverige
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Kansli

Verksamhetsansvarig: 
Maria Floxner, 0706-209656

Pressansvarig: 
Staffan Eklind, 070-726 26 49 

DOKUMENT

VÄGEN TILL EN VÄRDESKAPANDE STYRELSE

Vi är ditt forum på hemmaplan som lyfter styrelsens betydelse och förmedlar strategisk kunskap som du direkt kan omsätta i praktisk handling. Du får tillgång till ett stort näringslivsinriktat utbud och ett lokalt nätverk där du kan knyta värdefulla kontakter. Framför allt får du nya perspektiv på hur du kan utveckla din styrelse och ditt företag.

StyrelseAkademien är ett starkt varumärke och har idag en ledande position på marknaden när det gäller att leverera kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter.
Vår huvudsakliga målgrupp är SME-företag (små- och medelstora företag) men vi vänder oss även till kommunalt ägda bolag och ideella organisationer. StyrelseAkademien är också Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och vd:ar. 

Du är viktig för oss!
För oss i Östsverige är det viktigt att vi når ut och ända fram till dig som verkar i vår region. Vi sätter upp styrelseutbildningar, styrelsecaféer, frukostmöten, mingelkvällar och seminarier och ofta i samarbete med våra strategiska partners.
Målet är att skapa lokala mötesplatser och dessutom tillgängligöra vårt aktivitets- och utbildningsutbud i hela regionen.

I vår region är vi lyckligt lottade med ett väl diversifierat näringsliv med allt ifrån internationella storföretag till medelstora och nystartade småföretag. Dessutom har vi närhet till världsledande forskning vilket leder till spännande affärsmöjligheter.
Vår viktigaste uppgift är att göra klart för små och medelstora, särskilt familjedrivna företag, att lönsamheten och utvecklingskraften ökar genom att ha en kompetent styrelse med externt tillsatta ledamöter. 

I vår kalender under Östsverige hittar du utbildningar och aktiviteter i regionen. Ring oss gärna om du har frågor eller funderingar och för att skapa en kontakt och möjligheter.

 

Välkommen!

Staffan Eklind

Ordförande i StyrelseAkademien Östsverige 

 

StyrelseAkademien Östsveriges Styrelse:

Staffan Eklind

Ordförande
staffan.eklind(@)gmail.com

Göran Ekdahl

Vice ordförande
gekdahl(@)telia.com

Suzanne Sandler

Ledamot
sandler.suzanne(@)gmail.com

Göran Berséus

Ledamot
goran.berseus(@)telia.com

Inger Stern

Ledamot
inger.e.stern(@)gmail.com

Siv Silverhem

Ledamot
siv.silverhem(@)saabgroup.com

Ann-Catrine Zetterdahl

Ledamot
ann-catrine.zetterdahl(@)outlook.com

Nationella partners: