Filtera på:




StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Så här gör du.

1. Du ringer oss på StyrelseAkademien Östsverige tel: 013-327 01 53 eller mailar oss på ostsverige@styrelseakademien.se och berättar om ditt ärende.

2. Vi rekommenderar utifrån frågeställningen vilken part som kan vara lämplig rådgivare och svara på ärendet.

3. Du godkänner att vi delger rådgivande part ditt namn och dina kontaktuppgifter enligt överenskommelse samt när du lämpligast är nåbar per telefon.

4. Vi kontaktar överenskommen rådgivare och bekräftar ditt medlemskap och delger dina kontaktuppgifter samt vad ärendet gäller.

5. Du äger ditt ärende och väljer själv, om det blir aktuellt, hur och om du vill gå vidare med rådgivande part.

Förening

Medlemsrådgivning – när du har frågor eller behöver hjälp inom viktiga och styrelserelaterade affärsområden.

Att sitta i en styrelse är både utmanande och roligt men innebär också ett betydande ansvar. Inte allt för sällan hanteras både stora och svåra frågor för att kunna fatta rätt beslut. Så dyker den där situationen upp eller en fundering som du eller ni själva inte reder ut eller harsvar på. Vi tycker att det är viktigt att veta var man då kan vända sig för att få professionell rådgivning och vid behov - hjälp.

Som medlem i StyrelseAkademien Östsverige erbjuder vi dig möjligheten att vända dig till vår Medlemsrådgivning när du har frågor eller behöver hjälp inom viktiga och styrelserelaterade affärsområden.

Medlemsrågivningen består bland annat av ett antal Partners till StyrelseAkademien Östsverige med kunskap inom olika områden.

Områden
Styrelsefrågor
Juridik
Revision
Bank
Försäkring/sak
Ansvarsförsäkring/styrelse/vd

Vad får jag för hjälp?
Du erbjuds kostnadsfri samtalsrådgivning med part som hanterar ditt ärende. Du debiteras inte för "samtalsrådgivningen" och fördjupas dialogen och den inledande kontakten till ett debiterbart fortsatt ärende informeras du tydligt av "rådgivande part" och vad som i så fall gäller. StyrelseAkademien Östsverige förmedlar endast kontakten.

Agerande parter
I medlemsrådgivningen råder och agerar rådgivande part under sekretess och arbetar under eget ansvar och utifrån sin profession.

Vem kan vända sig till rådgivningen?
Medlem i StyrelseAkademien Östsverige

Nationella partners: