Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Måndag 2018-05-21 kl 9:00 - 17:00

Deltagaravgift 6 900 kronor (exkl moms),
Medlemspris 5 900 kronor (exkl.moms)

Plats
Stadskällaren Arboga, Nygatan 42, 73230, Arboga

Anmäl dig här ...

Område

En endagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema. Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten.

Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av nya kompetenser i styrelsen.

Kursupplägg:
Under dagen kommer vi att prata om vad hållbarhet är, och varför man bör förstå och lokalisera hållbart företagande från styrelsens perspektiv. Utgångspunkten är att hjälpa dig som är styrelseledamot att sälja in frågan till dina kollegor, att förstå inte bara att hållbarhet är viktigt, utan varför - och vilka ingångar bolagsstyrningsperspektivet ger. Kursen är mindre fokuserad på verktyg och ledningsprocesser, och mer fokuserad på kultur, bolagsstyrningsprocesser och integritet. 

Under förmiddagen gör vi en genomgång kring vad som händer i världen och identifierar hur hållbart företagande är avgörande idag. Vi tittar också noggrant på bolagsstyrningspraxis från flertalet källor och företag, nationellt såväl som internationellt.

Efter lunch arbetar vi med case och företagsexempel - vi vill belysa hur hållbarhetsfrågan kan uppmärksammas från olika ingångar och ge olika utfall beroende på hur den hanteras. Detta varvas under eftermiddagen med styrda diskussioner, bikupor och personliga reflektioner från och emellan kursdeltagarna.

Lärare:
Martin Hallberg är grundare och VD för konsult- och omvärldsbevakningsföretaget UpHigh AB, tidigare verksam vid Utrikesdepartementet, FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien och i Wien, samt vid International Idea i Stockholm. Martin har gedigen erfarenhet av det tvärdisciplinära område som CSR-frågan omfattar och arbetar aktivt som rådgivare åt flera stora svenska företag och institutioner. Nu har vi knutit Martin till StyrelseAkademien för att på allvar föra ut CSR-tankarna till styrelser runt om i landet.


Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.

Ökat fokus i styrelsearbetet består av fem fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera. 

Anmälan är bindande.

Litteratur:
Vägledning till god styrelsesed

Samarrangeras med StyrelseAkademien Mälardalen

Nationella partners: