Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: 
Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen,
23 mars och 5 april kl 08.30-17.00

Plats: 
Örebro

Pris: 
13 600 kronor (exkl moms), Medlemspris 12 200 (exkl moms) 

Anmäl dig här ...

Område

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt 

CERTIFIERING
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett digitalt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. 

LÄRARE
Göran Hogestadh är en av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare i styrelseutbildningen Rätt Fokus och Certifikatutbildning för styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag. Göran har ett brett kunnande av utbildningar på YH nivå. Göran är ordförande StyrelseAkademien Mälardalens styrelse. Han är företagare och entreprenör - verksam i ett antal bolag. Göran är också ordförande i ett antal bolag och organisationer.

Anmälan är bindande.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Litteratur: Vägledning till god styrelsesed.

Nationella partners: