Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

10 oktober 2017

Förening

Information

Svaren är anonyma och resultaten är tillgängliga för alla utan kostnad. Dela gärna länken i ditt styrelsenätverk.

Agerar styrelser i Sverige annorlunda än i Finland? Undersöknigen genomförs parallellt i Sverige och Finland, och ger oss möjlighet att jämföra.

Vill du veta mer om undersökningen, kontakta tarja.ilvonen@epsi-finland.org, alternativt info@styrelseakademien.se.

Välkommen att delta i en studie om kundfokus i styrelserummet

Vi lever i en värld som präglas av osäker och snabb förändring, där kunders behov och förändrade beteenden skapar nya utmaningar för beslutsfattare.

Tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker därför StyrelseAkademien vilken betydelse kunders upplevelser har i styrelsers strategiarbete. Vi söker svar från alla typer av branscher och organisationer. Frågor vi vill ha svar på:

  • Utvecklar styrelser strategier när kunder ändrar beteenden?
  • Driver kundupplevelser strategiskt beslutsfattande?
  • Vilken effekt har strategiska beslut på kunders upplevelser?

Är du ordförande eller ledamot i en eller flera styrelser? Välkommen att delta i vår undersökning och dela din åsikt:

> Delta i studien

Bild

Nationella partners: