Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

Daniel Yar Hamidi

Ordförande StyrelseAkdemien Sjuhärad, Universitetslektor i innovationsvetenskap

Har tilldelats: Induvidual Fellowship Marie Sklodowska-Curie Actions

Ska göra: Forska om styrning för tjänsteinnovationer hos SMF vid University of Wolverhampton

Åker till: Wolverhampton i september

Kontakt: 0733613253, daniel.yar@styrelseakademien.se

Ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad visar vägen till tillväxt för små och medelstora företag i nytt forskningsprojekt

I slutet av januari tilldelades Daniel Yar Hamidi, ordförande StyrelseAkademien Sjuhärad, finansiering inom ramen för Horisont 2020 och Marie Sklodowska-Curie Actions, och kommer att ingå i ett tvåårigt forskningsprogram vid University of Wolverhampton i England. Daniel lämnar ordförandeposten men kommer att vara fortsatt aktiv inom StyrelseAkademien som både lärare och forskare.

– Att få bekräftelse på att man tänker rätt känns väldigt bra. Jag har höga förväntningar både på mig själv och på det program som jag ska genomgå. Jag kommer att kunna utveckla min forskning oerhört under den här perioden.

Daniel Yar Hamidi disputerade hösten 2016 med avhandlingen ”Governance for innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms”. Forskningen, som har rönt stor uppmärksamhet, handlar om hur styrelser vid små och medelstora företag (SMF) kan möjliggöra innovation och därmed tillväxt.

Nu tar han forskningen ett steg längre genom att specifikt studera styrning för tjänsteinnovationer i SMF.

– Det finns nya sätt att se på marknaden idag och det är framförallt tjänstesektorn som ökar och har förutsättningar att skapa tillväxt i Sverige och Europa. Kunskapen om hur styrelser ska styra för att åstadkomma nya tjänsteinnovationer är begränsad och projektet tar sikte på detta kunskapsgap, säger han.

Forskning med fokus på innovationsprocesser hos SMF
– Jag kommer ingå i ett tvåårigt forskningsprogram vid University of Wolverhampton i England och handledas av president och vice president för European Academy of Management, vilket är stort för mig. Två år kan kännas som lång tid men det är mycket som ska hinnas med.

Daniel Yar Hamidi och hans forskarkollegor i Wolverhampton ska studera små och medelstora företag i England, Danmark och Sverige med fokus på deras innovationsprocesser. Vilka likheter finns och var skiljs de åt? Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas och resultatet kan bli revolutionerande.

– Målet är att vi ska visa små och medelstora företag vägen till tillväxt, till styrning för tjänsteinnovationer. I förlängningen kan det leda till nya affärsmöjligheter och nya jobb, säger han.

Ansökan som står ut från mängden
EU-kommissionen bedömde Daniel Yar Hamidis forskningsansökan med toppbetyg. En samlad poängbedömning på 98,6 av 100 möjliga poäng talar ett tydligt språk – forskningen har stor potential.

– Jag tror att vi sätter fingret på något viktigt. Företag i Sverige och Europa har allt svårare att konkurrera med företag i andra delar av världen. Både arbetskraft och material är billigare i exempelvis Asien och nya innovationer är A och O för att de små och medelstora företagen över huvud taget ska överleva.

Text: Rebecca Lindholm & Daniel Yar

Bild: Suss Wilén

Nationella partners: