Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

10 oktober 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

UC-rating: Ledamöter i krisföretag kan smitta friska bolag  

Dominobrickor i trä som faller. Man håller handen på några av brickorna.

Styrelseledamöter som verkar i krisföretag riskerar att orsaka sänkt rating i andra, friska företag där de också är verksamma. Ackordscentralen är kritisk, medan UC tonar ned risken.  

Är det någon gång ett företag behöver kunniga och erfarna styrelseledamöter, så är det i tider av kris. En bra styrelse kan betyda skillnaden mellan liv och död för det bolag som råkat i tillfälliga svårigheter. Men på senare tid har det blivit vanligare att styrelseledamöter lämnar bolaget just när de behövs som mest. 

Anledningen: Kreditupplysningsföretagen anser att ledamöter som arbetar i krisföretag utgör en risk även för andra företag där de är verksamma – vilket kan dra ned ratingen för andra företag där styrelseledamoten har uppdrag.  

Styrelsen behövs i kris 
– Generellt ser vi att när företag börjar gå dåligt blir styrelseledamöterna oroliga för att figurera i en konkurs eller i ett bolag som har gått dåligt. Det är olyckligt – är det någon gång en styrelse kan göra skillnad så är det när ett bolag får problem, säger Mikael Kubu, chef för Ackordscentralen i Stockholm. 

"Styrelsen kan fly i panik, trots att bolaget kanske hade gått att rädda om inte mattan hade dragits undan."  

Han och andra medarbetare på Ackordscentralen har tagit upp frågan till debatt, men problemet är ännu inte allmänt känt. Samtidigt påpekar Mikael Kubu att konkurs och andra företagsproblem är en del av marknadsekonomin, och inte i sig ett samhällsproblem som behöver lösas. 

– Antingen har vi marknadsekonomi, och då ingår det att företag då och då går i konkurs. Eller så har vi en planekonomi och inga bolag går i konkurs. I det system som råder nu måste man acceptera att bolag föds, lever och dör. 

Han menar att ett företag, dess ledning och styrelse kan ha skött sig exemplariskt, och sedan råka i svårigheter på grund av marknadsförändringar, teknikskifte eller annat som inträffar då och då i ett samhälle. 

– Då ska man ju inte bestraffas. Men UC och andra kreditupplysningsföretag gör ingen skillnad på dem som sköter sig och dem som inte gör det. Alla bedömningar görs maskinellt och ingen läser till exempel konkursförvaltarens berättelse för att göra en individuell bedömning. 

Detta bekräftas av Richard Damberg, kreditexpert på UC. 

– Vi använder oss av så kallade scoringmallar för att försöka förutspå vilka företag som riskerar att komma på obestånd inom 12 månader. Där kan vi se att det finns ett samband: En styrelseledamot som arbetar i ett bolag med sämre rating tenderar att arbeta även för andra bolag som också går dåligt, säger han. 

Samtidigt påpekar han att det rör sig om statistik, och att styrelseledamöternas engagemang i andra krisbolag bara är en av många parametrar som avgör ratingen för ett bolag. 

– Det är alltså inte säkert att en styrelseledamot i ett dåligt bolag automatiskt sänker ratingen för andra bolag. Om det andra bolaget har stark balansräkning, många goda år bakom sig och så vidare, kanske ratingen inte alls sänks, säger Richard Damberg. 

Samlar data 
En annan sak han pekar på är att UC samlar in en stor mängd data som vägs objektivt i systemen. Detta utgör sedan ett underlag för UC:s kunder, exempelvis banker. Dessa kan i sin tur använda det som en del i sin manuella bedömning. 

– Våra modeller bygger på objektiva data som visar att det finns ett samband när det gäller ledamöters engagemang i sjuka respektive friska bolag. Men hur tung den infoposten ska vara, den bedömningen gör våra kunder, säger han. 

Mikael Kubu på Ackordscentralen jämför för sin del styrelsen med kaptenen på ett fartyg – om han lämnar passagerarna i sticket kan han hamna i fängelse. 

– Men så är det inte i näringslivet. Styrelsen kan fly i panik, trots att bolaget kanske hade gått att rädda om inte mattan hade dragits undan. Det här leder dessutom till att så kallade turn-around-styrelser riskerar att enbart bestå av gamla personer med karriären bakom sig. Då blir det ingen mångfald, säger han. 

 

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Adobe Stock 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 3 2019)

Nationella partners: