Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

27 februari 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/1), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

STYRELSE OCH VD-UTVÄRDERINGAR

StyrelseAkademien har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra styrelse-och vd-utvärderingar. Drygt 650 utvärderingar har genomförts under de senaste åren. Våra ackrediterade rådgivare kan presentera och diskutera resultatet och analysen av genomförda utvärderingar med styrelse och valberedning. Rådgivarna kan dessutom göra intervjuer med samtliga styrelseledamöter för att på så sätt få en djupare förståelse för styrelsens arbete. Kort sagt: vi löser era utvärderingsbehov.
>> Läs mer om StyrelseAkademiens styrelse- och vd-utvärderingar

Bra utvärdering valberedningens bästa verktyg  

Porträtt på kvinna

Allt fler företagsägare ser potentialen med att ha en extern styrelse. Nu gäller det att ta nästa steg: en professionell valberedning. Den behöver i sin tur en bra utvärdering som verktyg.

Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar att det ska läggas till ett femte element till bolagsstyrningen. Utöver dem som aktiebolagslagen föreskriver – stämma, styrelse, vd och revisor – anser man att valberedning ska finnas. För hur ska man kunna hitta kompetenta externa styrelseledamöter utan en fungerande valberedning?

– StyrelseAkademien har ju en vision om att varje styrelse ska ha en extern ledamot. Själv tycker jag alltid att det är bättre om man är två. Att ha en valberedning är ett bra sätt att hitta rätt personer utanför sin närmaste bekantskapskrets, säger Gunvor Engström, ordförande i StyrelseAkademien Stockholm.

Sök utanför närmaste kretsen
Då uppstår frågan om hur man tillsätter en bra valberedning. Resonemanget är precis detsamma som när man ska svara på frågan hur man tillsätter en bra styrelse.

– Självklart bör ägaren vara representerad i valberedningen. Gå sedan utanför den närmaste kretsen. Fundera över vilken kompetens som behövs i valberedningen för att hitta rätt kompetens till styrelsen, säger Gunvor Engström.

Porträtt på man

Hon får fullt stöd av Gunnar Hesse, nestor inom StyrelseAkademien, just när det gäller valberedning och styrelseutvärdering.

– I Sverige finns en sund tanke om en valberedning som utan koppling till styrelsen föreslår ledamöter. Men många ägare slarvar. De vill inte delta i processen eller lägga ner de pengar som det kostar att ha en professionell valberedning. På börsen återfinns ofta samma valberedare i ett stort antal bolag. Det blir ineffektivt, säger han.

"StyrelseAkademien har en vision om att varje styrelse ska ha en extern ledamot."

Än så länge är det inte vanligt att mindre företag har någon valberedning, och ännu mindre att där ingår någon extern person – det vill säga någon utanför ägarkretsen.

StyrelseAkademien utbildar
För att höja intresset för professionella valberedningar har StyrelseAkademien Stockholm tagit fram en utbildning i hur en bra valberedning ska jobba.

Hur ser man då till att en valberedning blir effektiv? Gunnar Hesse påpekar att detta inte är någon hobby. Det gäller att valberedningen är väl insatt i bolagets strategiska arbete och vet var det är tänkt att befinna sig om exempelvis fem år. Annars går det inte att avgöra vilken styrelsekompetens som behövs för att ta bolaget dit.

– Sedan är det ju ett lagarbete. Det går inte att föreslå en styrelse som består av ett antal primadonnor.

Konsult kan hjälpa till
Kan man ersätta valberedningen med en rekryteringskonsult?

– Du kan inte delegera bort ansvaret. Men när valberedningen väl har fastslagit vilken kompetens som behövs, då kan en konsult hjälpa till att hitta lämpliga kandidater, ta referenser och så vidare, säger Gunnar Hesse.

Ett viktigt moment är att utvärdera den styrelse som finns.

– Om man gör en väl utförd utvärdering kan man upptäcka om det saknas kompetenser och om det finns brister i hur samverkan fungerar, säger Gunvor Engström.

Hon har själv varit föremål för många styrelseutvärderingar, och menar att de ofta lämnar en del i övrigt att önska. De kan vara slentrianmässigt genomförda och leder inte alltid till några förändringar. Men nyligen var hon själv med om en utvärdering som hon tyckte fungerade bra. Först fick ledamöterna dokumentera vad de själva tyckte var deras egna styrkor och var de behövde förbättra sig.

– Därefter tog ordföranden upp en diskussion i hela styrelsen som jag tycker blev väldigt givande. Men det gäller ju att alla säger vad de verkligen tycker utan att oroa sig för att någon ska reagera negativt, säger hon.

Krävs lång erfarenhet
En bra utvärdering kräver att den som utför den själv har lång erfarenhet av styrelsearbete, är klok och har god människokännedom. Och sunt förnuft, som Gunnar Hesse efterlyser. Den typ av utvärderingar som StyrelseAkademien erbjuder, med enkätfrågor, ger en bra plattform för vidare diskussioner, anser han.

– Men det är ett underlag, sedan måste man fördjupa med intervjuer. Därefter gäller det att låta alla ta del av utvärderingen och göra de förändringar man anser behövs. Alltför ofta läggs utvärderingarna till handlingarna, och sedan händer inget mer, säger han.

Då har man slösat bort både tid och pengar.

Text: Ingrid Kindahl |Foto: Stefan Tell och privat

 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2019)

Nationella partners: