Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

22 april  2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-1), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Grattis Tobias Franzén, du är föreningens 7 500:e medlem! 

Porträtt på en man

StyrelseAkademien fortsätter att växa. Tobias Franzén är föreningens 7 500:e medlem. Grattis!
– Tack! Vad roligt! Jag gick med i höstas som en del i en långsiktig plan att utveckla mig själv både professionellt och personligt. 

Tobias Franzén är en av grundarna, delägare och vd för The Amazing Society, en digital reklambyrå som arbetar med hållbar kommunikation. Byrån har funnits i ungefär 10 år, omsätter cirka 100 miljoner kronor och har vuxit mer än 100 procent de senaste åren.

– För några år sedan började vi fundera över vad vi ville med våra yrkesliv. En insikt var att reklambranschen levererar en produkt som är potentiellt skadlig för konsumenten, och att vi är duktiga på att få till stånd förändrade värderingar i samhället som kan ge stora effekter. Därför mognade en önskan fram om att tillföra en ny och bättre samhällspåverkande dimension i vårt arbete, berättar Tobias Franzén.

Förändring nödvändig
De kallar sig nu en Social First-byrå med visionen att leda den förändring av branschen som de tycker är nödvändig. Människor är reklamtrötta och de sociala nätverken tvingar fram nya sätt att kommunicera. Det är viktigt att ta ett tydligt socialt ansvar, både i den egna och i kundernas kommunikation.

"Det var dags att på riktigt förkovra sig i hur ett professionellt styrelsearbete går till."

– Det gäller att spegla vårt samhälle på ett mer inkluderande sätt, utan att stigmatisera utifrån kön, hudfärg, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation, säger Tobias Franzén.

Därför är han stolt och glad över att i våras ha blivit invald i styrelsen för branschorganisationen Komm, som bland annat delar ut Guldägget, det finaste pris man kan få i reklamvärlden.

– Det ger mig ytterligare en plattform från vilken jag kan arbeta med att förändra synen på vad och hur vi kommunicerar i vår bransch. Jag hoppas kunna påverka i ett bredare perspektiv genom styrelsearbetet i Komm, säger Tobias Franzén.

När han dessutom under hösten blev erbjuden att ingå i styrelsen för Medieinstitutet, insåg han, ivrigt påhejad av styrelseordföranden för byrån, att det var dags att på riktigt förkovra sig i hur ett professionellt styrelsearbete går till. Då gick Tobias Franzén med i StyrelseAkademien – och i början av 2020 påbörjade han sin första styrelseutbildning för att bli certifierad styrelseledamot.

Smart ta in extern ordförande
– Av egen erfarenhet vet jag hur bra det kan bli att ta in en extern styrelseordförande. Det gjorde vi 2012, när vi kände att vi ville växa och utvecklas mer och snabbare. Det var smart och vår ordförande är den som dels har hjälpt oss att få ordning på formalia och protokollförning, dels är den som ställer de kritiska och jobbiga frågorna när vi går loss och sprutar idéer och strategier omkring oss. Den som pekar på de svaga länkarna, säger Tobias Franzén.

Det var också byråns styrelseordförande som föreslog att Tobias Franzén skulle gå med i StyrelseAkademien.

– Nu ser jag fram emot att kunna växa som yrkesperson också genom mina styrelseuppdrag. Mitt mål är att utveckla mitt eget entreprenörskap genom insikt i andra verksamheter – och att på sikt kunna ge råd till andra entreprenörer. De styrelseuppdrag jag har nu speglar mina värderingar och det är jag väldigt nöjd med, avslutar Tobias Franzén.

Text: Mikaela Wollin |Foto: Tobias Wahlqvist  

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2020)

Nationella partners: