Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

9 jan 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

PIA GIDEONS NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG

Ordförande

 • Klövern (fastigheter)
 • Qlucore (mjukvara för genuttryck och precisionsmedicin)
 • Simris Alg (algodling)
 • Action Aid Sverige (global organization för fattigdomsbekämpning med fokus på kvinnor)

Ledamot

 • Apoteket AB
 • Metria (teknisk konsult inom geografisk information)

PIA GIDEONS BÄSTA STYRELSERÅD

 • Satsa på en bra utvärdering. Stäm gärna av efter varje möte vad som fungerade bra och mindre bra.
 • Sätt dig in i ledningens situation, men lämna känsloyttringarna hemma.
 • Tänk på att bidra med något mer än branschkunskap. Den har ju ledningen.
 • Lägg tid på omvärlden. Hållbarhetsfrågorna driver företaget framåt och engagerar medarbetarna.
 • Återanvänd metoder och processer som har fungerat i andra bolag.
 • Fokusera på internkontroll – det ger viktig information om bolagets tillstånd.

Pia Gideon: ”Var empatisk, men inte emotionell”

Porträtt på blond kvinna i glasögon

Som styrelseordförande är det viktigt att vara empatisk – det vill säga att förstå ledningens utmaningar. Sin emotionella sida kan man förbehålla vänner och familj. Det rådet ger Pia Gideon. 

Pia Gideon är en välkänd profil inom StyrelseAkademien, inte minst för att hon är utbildningsansvarig för ordförandeutbildningen ”Master fokus”. Med åren har hon arbetat upp en både djup och bred erfarenhet från styrelsearbete i många olika typer av bolag – statliga, börsnoterade, startups och ideella organisationer.

Distinktionen mellan empatisk och emotionell är typisk för henne och härrör från hennes eget styrelsearbete, men också från de yrken hon hade tidigare; marknadschef på Ericsson i USA, finansanalytiker och ekonomijournalist. Innan hon gick Handelshögskolan jobbade hon som sjuksköterska, ett yrke där det kan vara livsviktigt att kunna skilja på empatiskt och emotionellt.

– Med empatisk menas att man ska kunna sätta sig in i andras situation. Det handlar inte om att sänka målen, snarare om att göra bra riskbedömningar, och förstå fallgroparna, för att genomföra en strategi eller möta ny konkurrens. Som ordförande ska du ju både coacha och kontrollera. Är de krav som styrelsen ställer på ledningen realistiska? Är ledningen den rätta givet situationen? Styrelsen måste kunna ge det rätta stödet, säger hon.    

"Det är frapperande hur likartade utmaningarna ofta är, oavsett om bolaget är stort eller litet.

Emotionell, å andra sidan, är att vara spontan och visa sina känslor. Men den delen av ens personlighet ryms oftast inte i ett fullspäckat styrelsemöte. Gruppen måste fungera optimalt och helst omedelbart. Var och en har ett individuellt ansvar att kunna ta ställning till komplexa frågor, bedöma risker och samtidigt vara innovativ och staka ut vägen framåt.

Det sker under ett begränsat antal möten och ibland utan att gruppen känner varandra.

Samtidigt som Pia Gideon pratar slås hon av samma paradox som många andra som skaffat sig lång erfarenhet: Vad lätt det är att se sådana saker nu, tänk om man hade vetat allt tidigare! Men som ung kan man få hjälp att se det uppenbara och undvika fallgropar genom att skaffa sig en mentor, vilket är ett råd Pia Gideon skulle vilja ge alla som ger sig in i en karriär.

Utvärderingar viktiga
Som styrelseordförande blir man något av en mentor och bollplank till vd, men för att det ska bli effektivt krävs att styrelsen ser, och gör, rätt saker. Då är styrelse- utvärderingar ett viktigt instrument. Pia Gideon har många tankar kring hur man utvärderar på bästa sätt.

– Självklart ska man ha en ordentlig årlig utvärdering, men jag förespråkar faktiskt miniutvärderingar efter varje möte. Hur gick det här mötet? Ägnade vi oss åt rätt frågor? Bottnade vi i rätt frågor? Vad saknades? Passa då på att be om feedback för ditt eget jobb som ordförande, råder hon.

Pia Gideon är medveten om att miniutvärderingarna inte alltid hinns med. Men hon har hittat en lösning på det:

– Då brukar jag ha utvecklingssamtal med mig själv när jag går från mötet. Ägnade vi tillräckligt mycket åt framtidsfrågor? Kom alla till tals? Fångade jag upp viktiga inspel?

Utöver detta anser hon att valberedningen bör ha konfidentiella samtal med alla ledamöter.

– Jag tror inte på så kallade 360-utvärderingar (där man försöker få fram en heltäckande bild av hur en person uppfattas). De övertolkas och feltolkas ofta. Då är det bättre att ordföranden försöker skapa ett öppet och prestigelöst samtalsklimat. Det lyckas ofta bättre.

Insikter
Hennes egen närvaro i så olika typer av styrelserum har gett henne en del insikter. Vikten av branschkunskap överskattas ofta vid styrelsesammansättningar. Ledningsgrupper och ägare har ofta fel när de tror att viss kunskap inte är relevant för dem eftersom ”vår bransch är så speciell”. Det är viktigt att det finns några i styrelsen med branschkunskap som kan utmana vd, men styrelsen måste kunna bredda perspektivet och dela med sig av relevant erfarenhet.

Styrelsens roll i strategiarbetet har också utvecklats, vilket krävs i en värld med snabb utveckling, stor komplexitet och ökad osäkerhet. Här kan förhoppningsvis styrelsen bidra med omvärldsperspektiv.

– Det är frapperande hur likartade utmaningarna ofta är, oavsett om bolaget är stort eller litet. Smarta metoder och arbetssätt från storbolag kan återanvändas mer än man tror i startups, som varken har tid eller råd att söka sig fram.

Vad tar tid i styrelsearbetet? Det finns vissa frågor som, när de inträffar, tende- rar att ta mycket tid i anspråk. Exempel på det som man inte alltid kan planera för är: 

• Kapitalanskaffning
• Vd-byte – särskilt de hastiga
• Uppköp
• Försäljning

– Jokern i allt styrelsearbete är att man som ledamot eller ordförande inte vet när dessa frågor dyker upp och inte heller hur lång arbetstid de kommer att kräva. Har man tagit ett uppdrag måste man vara beredd att ge det den tid det tar, säger Pia Gideon.

Välj uppdrag med omsorg
Det gäller alltså att välja uppdrag med omsorg. I Pia Gideons fall kom det första för 20 år sedan, på mediaföretaget Cision, och sedan flöt det på. Teknikkonsulten Semcon, statliga byggbolaget Svevia och it-företaget Proact har varit bland de större.

– Det är först när man börjar jobba med styrelsearbete på heltid som man får anledning att fundera på hur man ska sätta samman sin uppdragsportfölj.

I hennes eget fall handlar det om att hon vill utnyttja sin bredd från storbolag och teknik, samt sitt personliga intresse för samhällsfrågor och life science.

Numera har hon fullt upp och tackar nej till förfrågningar. Men om hon skulle ta på sig nya uppdrag skulle hon fundera mycket på både inriktning och styrelse- sammansättning.

– Ofta frågar man sig om man är intresserad av företagets verksamhet. Men egentligen tror jag att man borde tänka minst lika mycket på vilka människor man skulle samarbeta med. Du vet aldrig vad som sker bakom ridån, och det är nog smart att försöka kolla det.

Samtidigt säger hon själv att det kan vara svårt. Det är först i skarpt läge som man ser hur människor fungerar, enskilt och i grupp.

Hållbarhet inget flum
Bland nya frågor som dykt upp på styrelsens bord på senare tid framhåller Pia Gideon hållbarhetsfrågor, som hon anser vara mycket viktiga.

– Det är absolut inte flum. Hållbarhetsfrågorna driver kvalitet och innovation, och därmed så småningom både tillväxt och lönsamhet. Dessutom engagerar de medarbetarna, det är lätt att få med sig folk. Hållbarhet höjer pulsen i bolaget.

Olika bolagstyper har sina speciella utmaningar. Statliga bolag har exempelvis bara en ägare, som dessutom ibland är styrda av riksdagsbeslut. Startups befolkas ofta av kreativa människor drivna av sina idéer, då är det viktigt att skapa förutsättningar för expansion på marknaden. Och ideella organisationer har ofta en tradition att styras av sina tjänstemän, vilket gör det än viktigare för styrelsen att utöva kontroll och driva strategier.

– Generellt anser jag att när man ägnar så mycket tid åt styrelsearbete – med stundtals rätt liten ersättning och ibland helt utan – måste det vara effektivt och utvecklande. Om mötena är något man sitter av, då gör man bättre nytta någon annanstans.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Mikael Dubois 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2019)

Nationella partners: