Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

20 september 2017

Förening

KONTAKT

Maria Öhman, vd StyrelseAkademien Sverige

maria.ohman@styrelseakademien.se

____________

LÄS "Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag"

> styrelseakademien.se/styrelseansvar

Ny vägledning från StyrelseAkademien ger hjälp i styrelsearbetet

De senaste årens snabba utveckling inom bolagsstyrningsområdet har lett till att styrelser fått ökat ansvar och nya skyldigheter. StyrelseAkademien har nu tillsammans med utvalda partners lanserat en ny digital vägledning, som ett stöd till svenska styrelser.

Inspirerad av ett internationellt arbete som diskuterat hur man som styrelseledamot kan bli ledande inom sitt område, en Thought Leader, har StyrelseAkademien tagit initiativ till en svensk version som har det beskrivande namnet ”Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag”. Den kompletterar på ett utmärkt sett vår branschledande skrift ”Vägledning till god styrelsesed” som togs fram redan 2003 och som sedan dess reviderats i takt med omgivningen.

Även denna nya vägledning baseras på en genomtänkt grundsyn på den moderna styrelserollen, vilken medför nya utmaningar med ökande ansvar och nya skyldigheter på en globaliserad marknad. Avsikten är att ge styrelser och enskilda ledamöter verktyg i det dagliga styrelsearbetet genom att ge:

 • En väl avvägd kombination av fakta, ”best practice” och konkreta exempel från verkligheten.
 • Struktur och tips på hur man står bäst förberedd om man snabbt behöver agera i olika fall och hur man kan arbeta proaktivt för att minimera risker som är förenade med dessa.

”Att ledningen har ansvaret för den dagliga verksamheten innebär inte att styrelsen kan bortse från lagstiftningen. Mycket ”spiller över” på styrelsen som ytterst ansvarig. Lagen om offentlig upphandling, LOU, och EU:s nya dataskyddsförordning är bara två exempel på lagstiftning som måste förstås av en styrelse. Andra exempel på ny lagstiftning och regler är hållbarhetsredovisning och nya krav på ledamöter i finansiella bolag”, säger Kia Orback Pettersson, som varit projektets ordförande och som till vardags arbetar i flera olika styrelser. Hon tycker att arbetet med denna nya vägledning har varit väldigt lärorikt och att det känns bra att den nu finns på plats, så att fler kan dra nytta av dessa samlade lärdomar.

”Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag” har tillkommit tack vare generösa och omfattande arbetsinsatser från några av Sveriges kunnigaste inom sina respektive områden. Under ledning av StyrelseAkademien har experter från Advokatfirman Lindahl, KPMG, AIG och Business Sweden ställt sin kompetens till StyrelseAkademiens förfogande.

Som medlem hos StyrelseAkademien får du enkelt tillgång till publikationen på vår Kunskapsbank: www.styrelseakademien.se/styrelseansvar

Bild

 

Innehåll

"Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag"
 1. Styrelsens roll, ansvar och skyldigheter
 2. Revisorn som ett stöd till styrelsen
 3. Hållbarhetsrapportering
 4. Styrelsens ansvar att utveckla långsiktigt aktieägarvärde
 5. Att skydda företagets tillgångar
 6. Riskhantering
 7. Den offentliga affären
 8. En exportresa
 9. Kriskommunikation
 10. Agerande vid obestånd
 11. Styrelseledamots skadeståndsansvar

Nationella partners: