Filtera på:




StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

14 juni 2018 

Förening

Kompetensflykt på grund av skatteregler:
90 procent av styrelseproffsen åtar sig färre uppdrag

 

 Bild på Maria Öhman, VD StyrelseAkademien SverigeBild på Andreas Lauritzen, ledamot Ersättningsakademien 

90 procent av Sveriges styrelseproffs kommer att åta sig färre styrelseuppdrag i framtiden. Många av dem minskar antalet uppdrag redan i år. Det visar en ny undersökning som de oberoende föreningarna StyrelseAkademien och Ersättningsakademien genomförde i april i år bland medlemmarna.

– Vi ser en kompetensflykt från styrelserna som är en direkt konsekvens av de nya skattereglerna, där styrelsearvoden inte längre får faktureras från egna bolag. Det här får förödande konsekvenser för svenska bolag, svensk konkurrenskraft och även för jämställdheten, säger Andreas Lauritzen, ledamot av Ersättningsakademien.

De båda föreningarna har på senare tid agerat på flera fronter för att påverka den nya tolkningen av skattereglerna. Tolkningen innebär alltså att styrelseproffs inte längre får fakturera från egna bolag. Förut var det praxis att göra det, under förutsättning att de hade minst tre olika styrelseuppdrag och inte var delägare i något av dem.

Under våren 2018 har föreningarna haft flera kontakter med finansminister Magdalena Andersson och med Finansdepartementet. Deras budskap är att de följer händelseutvecklingen och att de vill se bevis på de negativa konsekvenser som StyrelseAkademien och Ersättningsakademien har varnat för.

– Vi beslutade därför att göra undersökningen bland våra medlemmar för att få svar på hur skattereglerna slår i praktiken. Som befarat slår de hårt och skoningslöst, säger Maria Öhman, vd för StyrelseAkademien Sverige.

Enkätsvaren bevisar kompetensflykt

Enkäten besvarades av 967 personer från hela Sverige, varav 75 procent män och 25 procent kvinnor. Majoriteten är verksamma i små (56 %) och medelstora (30 %) bolag.

Av dem som har tre eller fler uppdrag som styrelseledamot säger 90 procent att den nya beskattningen av styrelsearvoden gör att de kommer att åta sig färre antal styrelseuppdrag. 39 procent uppger att de redan i år minskar antalet uppdrag. Framför allt väljer de bort styrelseuppdrag i mindre företag.

Endast 10 procent svarar att beslutet inte kommer att påverka hur många uppdrag de åtar sig. I den gruppen finns en större andel som är 70 år och äldre.

Bland dem som på kort sikt kommer att minska antalet uppdrag märks särskilt två grupper: kvinnor mellan 41 och 50 år och män mellan 61 och 70 år.

– Bevisen är starka för att vi står inför en kompetensflykt från svenska bolag, säger Maria Öhman. Det är mycket allvarligt. Professionella styrelseledamöter är oerhört viktiga om styrelsearbete ska kunna bedrivas framgångsrikt, vilket i sin tur är en förutsättning för framgångsrikt företagande. Utan rätt kompetens kommer vi att se sämre konkurrenskraft och färre antal arbetstillfällen.

Hot mot jämställdheten

De båda föreningarna ser också andra negativa konsekvenser, som att vi står inför en förskjutning av beslutsfattandet, där frågor som tidigare har avhandlats i styrelserna nu flyttar över till rådgivande organ, där styrelseledamotens kompetens omvandlas till konsultstöd och därmed kan ersättas på faktura.

– När styrelserna som forum urvattnas, då blir också arbetstagarnas inflytande försvagat, kommenterar Andreas Lauritzen. Arbetstagarrepresentanterna sitter förvisso kvar i styrelserna, men det är inte längre där som de viktigaste frågorna tas.

Frågan om beskattning av styrelsearvoden har också jämställdhetsaspekter. En majoritet av styrelseproffsen ägnar sig uteslutande åt styrelsearbete. Av dem är 50 procent kvinnor. I Stockholmsbörsen medelstora bolag är majoriteten kvinnor.

Läs resultaten av undersökningen: StyrelseBarometern: Hur påverkas viljan att vara styrelseledamot av de nya skattereglerna för styrelsearvoden? 

Nationella partners: