Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

30 augusti 2018

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2018/2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

GUNVOR ENGSTRÖMS RÅD FÖR ETT BRA STYRELSEARBETE:

  • Skaffa utbildning. Det ger en grundplatta att stå på när det gäller styrelsearbete.
  • Innan du tackar ja till ett uppdrag – tänk efter vad din roll blir. Vilka är skälen till att gå in? Vad vill ägarna? Hur ser företagets framtidsplaner ut? Vilka andra finns i styrelsen? Ditt ansvar?
  • Väl inne i styrelsen – sätt dig in i bolaget. Läs självklart allt skrivet material, be att få rundvandring, prata med så många som möjligt för att förstå verksamheten, kunderna, marknaden.
  • Förbered dig noga inför varje möte.
  • Vad tycker du själv? Tänk igenom vad du har för tankar om förslagen, vad du ska säga på mötet och hur långt du vill driva dina åsikter. Men glöm inte att lyssna på vad de andra har att säga! Du kanske missat något.

 

NUVARANDE UPPDRAG:

  • Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Stockholms Sjukhem
  • Internationella företagarföreningen IFS
  • StyrelseAkademien Stockholm
  • WPO (Women Presidents' Organization) 

Gunvor Engström, ny ordförande i StyrelseAkademien Stockholm: Gör din läxa innan du tackar ja

Det är få förunnat att ha en så lång cv som Gunvor Engström. Nu tar hon med sig all sin erfarenhet till ordförandeposten i StyrelseAkademien Stockholm.

Innan du tackar ja till ett styrelseuppdrag – gör din läxa! manar Gunvor Engström. Och se helst till att skaffa grundläggande utbildning.

– Det händer fortfarande att den tillfrågade blir smickrad och tackar ja till ett styrelseuppdrag av den anledningen. Men vilka är de övriga i styrelsen? Vem är ordförande? Passar företagets verksamhet ihop med dina erfarenheter? Kolla upp och ta referenser. Och se till att du vet vad du har för ansvar och vad som förväntas av dig.

Det är Gunvor Engströms uppmaning till alla nybörjare i styrelsebranschen. Själv är hon raka motsatsen till rookie. Här är några höjdpunkter i hennes karriär hittills: Hon har suttit på flera poster i regeringskansliet – och i olika delar av näringslivet. Hon har jobbat på Svenskt Näringsliv, varit vd på Företagarna och på Bank2Bank AB och varit landshövding i Blekinge. Bland mycket annat.

Just nu har hon flera uppdrag, bland annat som ordförande i den svenska delen av WPO (Women Presidents' Organization), ett världsomfattande och utbildande nätverk för kvinnor som äger och driver företag. Sedan i april är hon alltså också ordförande i StyrelseAkademien Stockholm.

– I en styrelse är det alltid viktigt att stämningen är god och att alla blir hörda. Ordförandens roll är att lyssna på andra och få fram alla synpunkter, hitta gemensamma uppfattningar och sedan formulera dem. Den uppgiften är svårare än de flesta tror, säger hon.

WPO tillämpar särskild teknik

Inom WPO tillämpas en särskild teknik som alla ordföranden har utbildats i. Den går ut på att dela med sig av sina erfarenheter i en slags rundabordsmodell, där ordföranden lägger upp samtalet så att alla frågor blir ställda och alla ledamöter får föra fram sina reflektioner i tur och ordning.

– Man avslutar med att "problemägaren" sammanfattar det hon tagit med sig från samtalet. Det här gör att ingen sitter tyst och att alla delar med sig, säger Gunvor Engström.

Som ordförande i StyrelseAkademien Stockholm hoppas hon på att få användning av metoden. I det externa arbetet vill hon också medverka till att utveckla samarbetet mellan ledning och styrelser i företagen.

– Det finns mycket mer att göra när det gäller att ta tillvara den kompetens som finns hos de enskilda styrelseledamöterna. Valberedningarna är noga med att välja rätt person, men väl på plats blir det ofta för lite utrymme till att fånga deras kunskap.

Vilka värden tillför vi?

Vad är Gunvor Engströms interna mål med sitt nya ordförandeskap?

– I StyrelseAkademien måste vi fråga oss vilka värden vi tillför medlemmarna. Det är lätt att tänka "organisation", snarare än "medlem". Vad får man ut av medlemskapet? Visst får vi in många nya medlemmar, men som i varje organisation är det också en hel del som lämnar varje år. Varför anser de det inte värt att vara kvar? Det vill jag veta mer om.

Det är vanligt att gå med i StyrelseAkademien för att få styrelseuppdrag, och om det uteblir lämnar man. Här finns det mycket att göra, säger Gunvor Engström.

– Vi behöver leverera ett system där utbud och efterfrågan kan mötas. Jag vet att det redan arbetas med det inom organisationen. Det är bra, för vi behöver moderna matchningsmetoder.

Med det menar hon att det inte längre räcker med cv och hårda fakta när man söker ett uppdrag eller en styrelseledamot. Hur man är, hur man beter sig i olika situationer, är minst lika relevant. Researchen kring varje person måste innefatta även egenskaper.

– Så ser rekrytering ut nu, om man vill ligga i framkant.

Delar gärna med sig

Gunvor Engström gräver gärna i sin egen erfarenhetsskatt av styrelsearbete om man ber henne. Vilken var till exempel den första riktigt duktiga ordförande hon mötte som ledamot? Svaret blir Lennart Nilsson, som en gång var vd i Första AP-fonden, och då ordförande i EKN, Exportkreditnämnden.

– Det blev en aha-upplevelse. Tänk att det kan vara så här! Alla synpunkter välkomnades, även de som faktiskt inte var så bra. Det skapade en väldigt konstruktiv stämning.

Tackade ja på stående fot

Minns du någon gång när du tackade ja till ett uppdrag på stående fot?

– Ja, när Christer Ericsson (tidigare Consafe) ringde och bad mig ta plats i börsnoterade Semcon, där han var storägare. Hans argument fick mig att säga ja direkt.

Gunvor Engström hade träffat Christer Ericsson tidigare, dels i Consafe, dels i juryn för Entrepreneur of the Year, där de båda var ledamöter. Men de kände inte varandra närmare. Vilket var då hans argument? Att Gunvor Engström har stark integritet och vågar driva sina synpunkter även om alla inte håller med. Den typen av personer ville han ha i styrelsen, och det fick han. Gunvor Engström var med i åtta år.

Handlar om att tänka efter

Vad innebär det egentligen att ha integritet som styrelseledamot?

– Det handlar om att tänka efter hur viktig du anser en fråga vara för företaget. Här finns en trappa med flera steg. Om du tycker annorlunda än övriga i en fråga, så prioritera. Kan du acceptera beslutet får du vika dig. Om du anser att frågan ändå är så viktig att den bör följas upp, begär att det tas till protokollet så att den inte glöms bort. Om du absolut inte gillar beslutet kan du reservera dig och det är viktigt att göra det i så fall. Händer det för ofta, att du och övriga i styrelsen är på kollisionskurs, så bör du överväga att lämna.

Generellt anser Gunvor Engström att många styrelseledamöter glider på mötena, håller inne med sina åsikter för att man uppfattar att det är viktigt att nå konsensus. Men i efterhand kan det vara viktigt att kunna gå tillbaka och se vad som egentligen blev sagt.

Nationella partners: