Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

5 december 2017

Förening

Guldklubban

Guldklubban är en årlig utmärkelse som är öppen för styrelseordföranden för landets företag. Guldklubban delas ut till styrelseordföranden för ett förtjänstfullt arbete.

Läs mer på Guldklubban.se

Guldklubban 2017 går till Rune Andersson och Jan Svensson

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2017 tilldelades Rune Andersson för sitt ordförandeskap i Mellby Gård i klassen onoterade bolag och Fagerhults ordförande Jan Svensson i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut av Leif Östling vid en ceremoni i Stockholm den 4 december.

Utmärkelsen Guldklubban instiftades 2005 av Deloitte och StyrelseAkadamein och arbetet med nomineringar drivs i Stiftelsen Guldklubban. Stiftelsens ändamål är att ”tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll … genom att organisera genomförandet av utdelningen av den årliga utmärkelsen Guldklubban” och ”i övrigt lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken”.

Bild

Guldklubbevinnarna 2017 | Bild: Deloitte

Onoterade bolag: Rune Andersson, Mellby Gård

Ur motiveringen: Att som ordförande i det egna, helägda bolaget, med delar av familjen i ledande befattningar, se till att styrelsen fungerar som det självständiga beslutsorgan vår aktiebolagslag föreskriver ställer höga krav på professionalitet och förmåga att skilja mellan olika roller i styrningen av bolaget.

Rune Anderssons sätt att uppfylla dessa krav kan tjäna som föredöme och modell för bolagsstyrning av större onoterade, ägarledda företag.

> Fullständig motivering, Rune Andersson och Mellby Gård

Noterade bolag: Jan Svensson, Fagerhult

Ur motiveringen: Jan Svensson tillträdde som ordförande i Fagerhult vid årsstämman 2008. Sedan dess har antalet anställda ökat med 40 procent, omsättningen fördubblats och aktiekursen mer än femdubblats. Bolaget är idag ett av Europas ledande belysningsföretag med verksamhet i 24 länder.

Efter ett framgångsrikt VD-byte under första året som ordförande har han med framsynthet och mod varit pådrivande för den omdaning av bolaget som skett till dagens moderna och dynamiska belysningsföretag.

> Fullständig motivering, Jan Svensson och Fagerhult

Läs mer

Nationella partners: