Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

2018

Förening

Ersättning för styrelseuppdrag ska framöver beskattas som tjänsteinkomst

StyrelseAkademien anser att högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni, som sa att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, kommer att få effekter som inte är till gagn varken för styrelseledamöter eller alla de tusentals bolag runt om i landet som eftersöker professionella styrelseledamöters kompetens.

Om styrelsearbete inte längre kan bedrivas som näringsverksamhet, anser vi att skattelagstiftningen måste ändras.

För närvarande arbetar och följer StyrelseAkademien frågan parallellt på flera fronter, exempelvis genom:

  • Möten och uppvaktningar av politiker, både på lokal och nationell nivå. Skatteutskottet har fått i uppgift att utreda en motion som Hans Rothenberg (M) har lämnat in.
  • Att publicera och sprida debattartiklar i olika kanaler. Vi har även en dialog med andra organisationer som kan hjälpa oss förtydliga den negativa effekt som detta får på svenskt näringsliv.
  • En dialog med Skatteverket och skattejurister för att få besked runt olika tolkningar och fall som den aktuella domen inte har behandlat. Det finns även frågor runt t.ex. skatter och avdrag både för styrelseledamoten och företaget som inte är helt utredda och som vi därför försöker få klarhet i.

Den nya tolkningen gäller alla nya avtal efter den 20 juni 2017, dvs i praktiken vid nästa stämma.

Vår webb hålls uppdaterad allt eftersom det finns ny information eller nya förtydliganden. Om du vill följa diskussioner runt styrelsens olika roller och ansvar, rekommenderar vi även att du som är medlem går med i vår LinkedIn-grupp.

Nationella partners: