Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

oktober 2017

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna notis publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete, som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Enklare och roligare att tenta efter kursen

Nu blir det ännu smidigare att tentera för den som har gått  StyrelseAkademiens populära kurser. Ett nytt verktyg lanseras, som bland annat gör det möjligt att pausa under själva tentan.

Varje år går omkring 1 100 personer den nationella utbildningen Rätt Fokus i Styrelsearbete. Totalt har cirka 7 000 personer genomgått utbildningen hittills. En stor majoritet av deltagarna väljer att visa sina kunskaper genom att genomgå den tentamen som leder till certifiering. StyrelseAkademien är ensam om denna certifiering, som utgör ett värdefullt inslag i en cv.

Själva utbildningen sker genom fysiska möten med föreläsningar, diskussioner och fallbeskrivningar, men tentamen är helt digitaliserad. Med den nya plattformen blir det nu ännu smidigare att genomföra sin tenta.

– När du har gått färdigt kursen, får du ett mejl med inloggning till vår kursportal. Med hjälp av den kan du själv välja när du vill göra tentan, förklarar Mattias Andersson, som jobbar på StyrelseAkademiens kansli och som har varit med och arbetat fram den nya plattformen.

Bild

Tentamen är omfattande och tar ungefär tre timmar att genomföra. En av nyheterna i den moderniserade plattformen är att tentanden kan avbryta när som helst för att återuppta tentamen vid ett senare tillfälle. Man kan i lugn och ro gå och hämta en kopp kaffe innan man tar sig an nästa fråga.

– Det är en förbättring för den som exempelvis sitter på landet med dålig uppkoppling. Skulle den tillfälligt gå ned, behöver man inte börja om från början, säger Mattias Andersson.

När alla frågor är besvarade efter bästa förmåga, ger systemet omedelbart gensvar genom att skicka en svarssammanfattning med felsvaren markerade. Den som inte blir godkänd har möjlighet att göra omtentan genast, eller vänta ett tag för att läsa på bättre.

Tentander som blir godkända får tillgång till certifikatet direkt i form av en pdf som man kan skriva ut och rama in – om man vill.

Jämfört med tidigare är det ju ingen skillnad på frågorna, men vi tror att med det nya systemet kommer många att tycka att det är enkelt och roligt att göra sin tenta, säger Mattias Andersson.

Nationella partners: