Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

27 februari 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-1), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Besvikelse efter ny dom om arvodet

Många stolar uppställda i rad

Frågan om hur styrelseledamöters arvoden ska beskattas har varit het ända sedan sommaren 2017. I december 2019 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att arvodet ska beskattas som lön, och får alltså inte faktureras.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i december kom som en besvikelse för många styrelsearbetare. Fram till i juni 2017 hade Skatteverket accepterat att arvodet fakturerades från ledamotens företag, vilket gav möjlighet att göra avdrag för dator, telefon, kontor – och pensionsavsättningar.

En enskild styrelsearbetare ville vara på den säkra sidan och bad om ett förhandsbesked våren 2017, och som en följd av det ändrade Skatteverket sin praxis. Styrelsearvodet ska betraktas som lön, ansåg man då.

StyrelseAkademien och flera andra organisationer, bland andra Svenskt Näringsliv, har sedan dess argumenterat för en återgång till tidigare praxis.

"Det här gör att hela det svenska näringslivet riskerar att gå miste om den kompetens som mångfald ger."

– Argumenten för en återgång är, som jag ser det, glasklara. Den som uppbär lön i mer än sex månader bör ju samtidigt ha anställningstrygghet, tillgång till arbetsredskap och lokal, och att arbetsgivaren betalar utbildning och tjänstepension. Men så är det ju inte för styrelseledamöter, säger Svante Forsberg, ordförande i StyrelseAkademien Sverige.

En negativ konsekvens är att många, framför allt yngre kvinnor, nu säger sig tvingade att ta på sig färre styrelseuppdrag än tidigare.

En stor undersökning som genomfördes av StyrelseAkademien 2018 visar att det gäller så många som 90 procent av yngre styrelseledamöter som har satsat på en styrelsekarriär. Alterna­tivet för dem är att ta konsultuppdrag eller att stå till förfogande för advisory boards. Det är uppdrag som de kan fakturera för, men där de inte alls har samma ansvar för sina beslut som styrelseledamöter har.

– Det här gör att hela det svenska näringslivet riskerar att gå miste om den kompetens som mångfald ger, och att bolagsbesluten flyttas bort från styrelserna. Jag kan inte se att politikerna tycker det är någon fördel, säger Svante Forsberg.

Han får medhåll av Hans Stråberg, själv ordförande i flera stora verkstads­ företag och vinnare av Guldklubban 2019.

– Det är olyckligt att det här kommer nu. Äntligen har det blivit lättare att rek­rytera duktiga kvinnor till styrelserna – för tio år sedan var det betydligt svårare.

Hans Stråbergs spaning kan beläggas: Antalet kvinnliga styrelseledamöter i börsbolag har ökat de senaste fem åren, faktiskt med mer än 50 procent – från 517 till 792. Bland dem som ägnar sig åt styrelsearbete på heltid är numera hälf­ten kvinnor under 60 år.

– Men nu riskerar vi en tillbakagång. Arvodesfrågan slår mer mot kvinnor, eftersom de ofta är yngre och behöver försörjning och pension. Nu får de ingen trygghet medan ansvaret och arbetsinsatsen ökar. Det här kommer att bli ett problem framåt, vill jag hävda, säger han.

Svante Forsberg, som värnar extra om små och medelstora bolag, ser en särskild fara för dem.

– Om små­ och medelstora företag får svårare att rekrytera professionella sty­ relseledamöter kommer det att hämma deras, och indirekt hela Sveriges, tillväxt. Vi riskerar att bli omsprungna av utländska konkurrenter i en tid när förändring­arna sker allt snabbare, säger han.

 

Text: Ingrid Kindahl |Foto: Daniil Kuzelev

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2020)

Nationella partners: