Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

23 januari 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Fler försäkrar sig mot cyberattacker  

Porträtt på man med glasögon

Cybersäkerhet seglar upp som en allt hetare fråga för styrelser. Hoten ökar, men också möjligheterna att skydda sig. 

Cybersäkerhet seglar upp som en allt hetare fråga för styrelser. Hoten ökar, men också möjligheterna att skydda sig. Den ökade digitaliseringen och förändringen i samhället har gjort att it-säkerhet anses vara affärskritiskt, eftersom dataintrång både kan få stora ekonomiska konsekvenser och påverka förtroendet från kunder och andra intressenter.

– Allt fler företag identifierar cyberexponeringen som en av sina största risker, och styrelserna bör ha koll på att frågan hanteras rätt av ledningen, säger Mattias Fritz, vd för försäkringsjätten AIG i Sverige.

Bygger på skadestatistik
AIG sammanställer varje år en så kallad cyberrapport, som bygger på bolagets egen skadestatistik. 2019 års rapport visar bland annat att den vanligaste skadan kallas ”business email compromise” och innebär att en brottsling attackerar ett företag via e-post. Det kan vara att lura en anställd att betala ut pengar, lämna över data eller skicka ett virusmejl. Näst vanligast är att brottslingar ”kidnappar” en eller flera av företagets datorer och begär en lösensumma för att återställa den. På tredje plats kommer dataintrång från hackare.

– Det pågår mycket arbete på företag för att stärka säkerheten inom it- och produktionssystem, exempelvis med brandväggar och andra säkerhetslösningar. Men risken med den mänskliga faktorn är alltid svår att hantera, säger Mattias Fritz.

"Allt fler företag identifierar cyberexponeringen som en av sina största risker"

Generellt har anställda ännu inte lärt sig att använda starka lösenord, att låta bli att klicka på okända länkar och bilagor och fortsätter att använda arbetsgivarens e-post för privata ärenden. Dessa faktorer gör företaget sårbart.

GDPR-reglementet utgör också en risk. Av alla skador bedöms omkring  20 procent ha ett GDPR-moment, det vill säga att företaget har förlorat känsliga kunddata på ett eller annat sätt.

Ökande intresse
Mattias Fritz menar att intresset för cyberförsäkringar var svagt fram till för tre–fyra år sedan. Men i takt med att riskerna ökat har fler företag tagit fram en handlingsplan. Bland de första att visa intresse för försäkringar var e-handel, hotell, resebolag och spelbolag – företag som är helt beroende av nätet för att kunna bedriva sin verksamhet. Därefter kom finansiella bolag och advokatbyråer, som är känsliga för att systemen går ner i kritiska lägen. De senaste 18 månaderna har AIG även sett en ökad efterfrågan från tillverkande bolag och industriföretag.

– De är rädda för avbrott, för att förlora kunders förtroenden och för GDPR-risken, säger Mattias Fritz.

Väljer man en försäkringslösning får man, förutom ekonomisk ersättning för exempelvis avbrott, också hjälp att identifiera riskerna. Försäkringsbolaget gör som regel detta i samband med riskbedömningen. Man kan också anlita en extern konsult som tar fram en riskprofil som kan användas vid en upphandling bland flera bolag.

Om en skada inträffar tillhandahåller AIG även it-säkerhetsexperter som hjäl- per till att kartlägga, lindra och, i bästa fall, upphäva skadorna. En hotline att ringa och kontakt med jurister är andra användbara tjänster. Företaget erbjuds också viss utbildning av sina anställda i förebyggande syfte.

Många företagare tror att de är skyddade genom den befintliga ansvarsförsäkringen eller egendomsförsäkringen, men det kan vara fel. Ändringar är på gång eftersom det har ställts krav på försäkringsbolagen att bli tydligare med hur de bedömer riskerna, vad som omfattas och vad som undantas. Därmed finns en trend mot att cybersäkerheten flyttas ut i en egen försäkring.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: AIG

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2019)

Nationella partners: