Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

2018-03-10

Förening

Andelen kvinnor på styrelseposter ökar

Andelen kvinnor på styrelseposter i svenska bolagsstyrelser har ökat med 25 procent under de senaste fem åren, vilket motsvarar närmare var femte styrelseplats.

Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ökar andelen kvinnor i högre takt. Bland de nytillkomna styrelseposterna under denna period ökade andelen kvinnor med 40 procent. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag som presenterades i mars 2018.

Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har bara ökat från 17 till 19 procent. Andelen bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot har ökat från 35 procent till 38 procent. En sammanställning av nationell statistik nedbruten per län finner du i underlaget på den här sidan.

>> Läs mer i den sammanfattande kartläggningen 2018

>> Almi Värmland

försättsblad almi.png

Nationella partners: