Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

7 oktober 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Hårda krav när Almi besätter styrelsen

Teckning med röda ringar ihopkopplade med streck. Symboliserar nätverk.

När statliga Almi jobbar med att stötta små tillväxtföretag, är det extra viktigt att de egna styrelserna i de 16 regionala dotterbolagen håller högsta klass. Eva Sjöberg, ansvarig för ägarstyrning, håller ständigt ögonen öppna, delvis med hjälp av StyrelseAkademien. 

Almis moderbolag helägs av svenska staten, och de 16 dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. Moderbolaget äger även 100 procent av Almi Invest, som är ett riskkapitalbolag. Uppgiften från regering och riksdag är att stötta svenska tillväxtföretag med lån, riskkapital och affärsutveckling.

För att klara uppgiften krävs bland mycket annat att ägarna bidrar till att tillsätta rätt kompetens i styrelserna. Ansvaret för styrelsetillsättningar delas mellan Almi och de regionala ägarna i respektive bolag. Ledamöter väljs vid årsstämman i april för ett år i taget. Det innebär att Eva Sjöberg håller ögonen öppna efter kompetens året om.

– Vi samarbetar med de regionala ägarna i våra bolag. Varje år går vi igenom vilken kompetens vi har i styrelserna, och vad som behövs. I snitt rekryterar Almi omkring tio nya ledamöter varje år, men det kan skilja mycket mellan åren, säger hon.

"Fyra av tio nya ledamöter 2019 hittades genom vårens annons i StyrelseAkademiens nätverk."  

Byte av ledamöter
Anledningarna till byten av ledamöter är desamma som i alla företag: Almis uppdrag och verksamhet utvecklas ständigt. Några ledamöter har haft sina poster länge, andra vill själva sluta av olika skäl.

– Vi försöker också tänka i termer av rullande förändring och har som utgångspunkt fem till sju år, men det är verksamhetens behov som styr, säger Eva Sjöberg.
För att hitta de nya ledamöterna använder sig Almi av sitt breda nätverk och man samarbetar med de regionala ägarna. Almi bjuder också in olika näringslivsorganisationer att nominera kandidater. StyrelseAkademien har kommit att bli en viktig komponent när det gäller rekrytering till styrelserna, genom en ringar-på-vattnet-effekt när många olika nätverk möts. Mellan tummen och pekfingret tror Eva Sjöberg att omkring fyra av tio nya ledamöter 2019 hittades genom vårens annons i StyrelseAkademiens nätverk.

– Genom StyrelseAkademien får vi kontakt med personer och kompetens vi inte direkt har i vårt nätverk, det gör det så intressant. Där finns också många som verkligen vill och är beredda att ta ansvar, säger Eva Sjöberg.

Kravprofil
Hur ser då Almis kravprofil ut? Eva Sjöberg har tillsammans med de regionala ägarna tagit fram en generell kravlista, som kompletteras med specifika krav beroende på vilken styrelse det gäller. Gemensamt för ledamöterna i Almis styrelser är att de ska ha erfarenhet av småföretagande, av tillväxtföretagande, att de kan de regionala frågorna och har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och företagsledning – även om det inte är ett specifikt krav att en gång ha varit vd. En annan viktig aspekt är att styrelsen måste vara förankrad i regionala näringslivspolitiska frågor samt utvecklingsfrågor.

– Styrelsen i ett Almibolag måste sammantaget besitta kompetens inom alla dessa områden, säger Eva Sjöberg.

Specialkunskaper
Utöver det söker Almi efter specialkunskaper som kan variera beroende på vilken styrelse det gäller. Men alla styrelser måste ha någon som är kunnig inom företagsfinansiering och affärsutveckling, även om det kravet inte gäller samtliga i styrelsen.

Övriga specialkunskaper som efterfrågas just nu är – inte oväntat – heta ämnen som digitalisering, hållbarhetsfrågor och internationalisering. Många startups har sin bas i dessa frågor.

Ytterligare ett krav är att styrelsemedlemmarna ska ha ett engagemang för själva Almi och kunna de frågor som Almi jobbar med. Samhällsengagemanget är alltså viktigt.

– Almi har ett viktigt uppdrag, samtidigt som styrelsearbete är centralt för ett företags utveckling och tillväxt, så vi vill verkligen ha professionella styrelser. När en person går in i en styrelse i Almi, ska det kännas som ett mycket viktigt uppdrag, betonar Eva Sjöberg.

Mångfaldsperspektivet betonar hon också. Bolag startas av män och kvinnor, personer i alla åldrar och från andra länder och det är viktigt att detta återspeglas i styrelsearbetet.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Ragsac/Mostphotos och Almi (porträtt)

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 3 2019)

Nationella partners: