Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

13 juli 2017

Förening

____________

Information Master fokus ordförande

HT 2017
•13-14 september (modul 1)
•27-28 september (modul 2)

Plats
Stallmästaregården, Stockholm

> Läs mer                 

____________

Information Master fokus styrelseledamot

HT 2017
•25-26 september (modul 1)
•18-19 oktober (modul 2)

Plats
Stallmästaregården, Stockholm

VT 2018
•17-18 januari (modul 1)
•7-8 februari (modul 2)

Plats
Meddelas senare, Stockholm

> Läs mer

____________

Kontakt

info@styrelseakademien.se                  

Aktivera dig efter semsestern - höstens Master fokus-utbildningar drar igång i september

Stå rustad när det verkligen gäller med Master fokus ordförande och Master fokus styrelseledamot. Utbildningarna vänder sig till dig som är aktiv styrelseledamot eller ordförande och som självständigt vill kunna identifiera och driva ett värdeskapande styrelsearbete. Här är höstens datum.

Master fokus ordförande                 

Med fokus på det praktiska arbetet i ordförandeskapet bjuder Master fokus ordförande på kunskap och erfarenheter från några av Sveriges vassaste styrelseproffs, lett av Pia Gideon (ordförande Action Aid Sverige, ledamot Apoteket).

Master fokus ordförande riktar sig till dig som är erfaren i styrelsearbete men känner att du behöver nya verktyg och fördjupad kunskap för att höja nivån i ordförandeskapet. Genom case, rollspel, teoripass och erfarenhetsutbyten, kommer du hem med praktisk applicerbar kunskap relaterad till ledarskapsrollen och beslutsprocessen.

Våra lärare inkluderar bland andra:

  • Dag Klackenberg: Jurist, ämbetsman, diplomat, politiker och numera också riksdagsman. Dag har varit VD för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och var fram till 2008 styrelseordförande för Vattenfall.
  • Liselotte Engstam: Erfaren  internationell ledare som arbetar i styrelser och med startups. Liselotte är oberoende styrelseledamot i börsnoterade Knowit, Zalaris A/S, Transtema, i privatägda S-GROUP och Itello, samt ordförande i Digoshen och börsnoterade Aino Health.
  • Pia Gideon (kursansvarig): Bred erfarenhet från att arbeta med såväl noterade storbolag som entreprenörsdrivna småbolag. Hon har idag  styrelseuppdrag i börsnoterade, statliga och start-up-bolag. Bland annat är hon styrelseordförande i börsnoterade Klövern och Action Aid Sverige, samt ledamot i Apoteket.

Som kursdeltagare på Master fokus ordförande fördjupar du dig bland annat i följande områden: Roller och ansvar, strategi och styrelsen, ordförandens roll i kris och kommunikation, effektiva möten, att byta ut och rekrytera VD, finansiering, förvärv och skatt.

Erbjudande

Du som vill gå både Master fokus ordförande och styrelseledamot erhåller 25% rabatt på det totala priset om du anmäler dig samtidigt till båda kurserna. Ange 'Erbjudande 25%' vid bokning. Detta erbjudandet gäller bokningar fram till 2017-08-30.

"Efter att ha arbetat som styrelseledamot i mer än tio år kände jag ett behov av att fördjupa min kunskap teoretiskt och ta steget upp till den ansvarsfulla rollen som ordförande."

Helena Westin, deltagare Master fokus ordförande vt 2017, ordförande Stockholm HeadHunting, ledamot Sveriges Television

Master fokus styrelseledamot                 

Fördjupa dina kunskaper i en rad styrelserelevanta ämnen, lett av meriterade styrelseproffs. Master fokus styrelseledamot vänder sig till dig med några års erfarenhet av styrelsearbete, Rätt fokus-certifiering i bagaget, som känner att det är dags för nästa steg i utvecklingen.

Utbildningen, ledd av Torsten Örtengren (ordförande The Real Group AB, ClubOnWeb Community Sweden AB och PR Vård Holding AB), bygger på en kombination av teori, praktiska exempel, arbete med fallstudier och diskussion, där gruppdeltagarna kan dra lärdom av varandras erfarenheter. Avsluta dagarna med en frivillig tentamen för att erhålla StyrelseAkademiens Master-certifiering.

Våra lärare inkluderar bland andra:

  • Catharina Lagerstam: Civilekonom, civilingenjör och ekonomie doktor inom finansiella risker (Catharina utarbetade Value-at-Risk modellerna) och arbetar som styrelseproffs och oberoende rådgivare. Just nu sitter hon bland annat i ICA Försäkring och Quaestus styrelser.
  • Martin Sköld: Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och har de senaste 10 åren bedrivit forskning i nära samarbete med företag och företagsledningar från olika branscher. Hans forskning utmärks av ett ledningsperspektiv på strategiska frågeställningar.
  • Hans Richter (MBA, CMC): Arbetar som styrelseproffs i turism- (Icehotel, VIG) utbildnings- (Gällöfsta, IHM, viZuera) och vårdföretag (HSA, Magelungen), managementkonsult och utbildare. Hans har flera års erfarenhet som CFO, vice VD och VD för företag i Sverige och utomlands inom många olika branscher.

Som kursdeltagare på Master fokus leamot fördjupar du dig bland annat i följande områden: Styrelsens roll och ansvar, ekonomisk styrning och analys, styrelsens strategiarbete, riskhantering, hållbart företagande, talent management, succession och generationsskifte, tillväxt och finansiering, utvärdering av styrelse och VD. 

 

 

"Jag värdesätter utbytet med de andra deltagarna, som är från helt andra branscher och som ibland ser andra möjliga lösningar och tillvägagångssätt än jag själv."

 Urban Bülow, deltagare Master fokus styrelseledamot vt 2017, global affärsutvecklingsdirektör inom Bufab-­koncernen samt sitter i flera styrelser i koncernens dotterbolag

Nationella partners: