Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ledare

Förening

Per Westerberg

Per Westerberg

Ordförande StyrelseAkademien Sverige

ABL är otvetydig: Bolagets bästa står i centrum

Professionellt Styrelsearbete nr 3 2017

När Haldex utsattes för ett bud från ett tyskt företag hamnade styrelsen i ett svårt dilemma. Skulle den ha bolagets bästa för ögonen – eller aktieägarnas? För mig framstår det som klart att aktiebolagslagen ska råda.

Turerna kring uppköpsbudet på bromsföretaget Haldex har varit många. Styrelsen stödde första budet från tyska Knorr-Bremse, men när det framstod som alltmer troligt att Knorr-Hemses främsta syfte var att  undanröja en konkurrent, drog den tillbaka stödet. Konkurrensmyndigheterna både i Europa och USA kräver mycket stora eftergifter för att godkänna uppköpet. Aktiemarknadsnämnden har gått med på en förlängd budtid till september 2017.

I augusti kallades Haldex aktie ägare  till extra bolagsstämma, där Knorr-Bremses bud var den enda punkten på dagordningen. Där beslöts att Haldex styrelse måste agera för att fortsätta processen, något som den vägrar att göra.

Hur det hela slutar är långt ifrån avgjort. Processen kan ta tid, i värsta fall år. Haldex styrelse har hamnat i en delikat situation där den måste manövrera mellan olika ägargrupper. Vissa aktieägare som redan köpt aktier tycker att Knorre-Bremses bud är attraktivt.

Men en styrelse får inte låta sig för blindas av de komplicerade omständigheterna. Aktiebolagslagen gäller, och den är otvetydig: Styrelsens uppgift är att se till bolagets bästa.

I det här fallet finns en mycket stor  risk att Haldex inte överlever uppköpet. En viktig faktor är att de olika konkurrensmyndigheternas krav på  mycket stora eftergifter för att godkänna köpet. Den europeiska myndigheten vill ha eftergifter på sex av åtta av Haldex åtta affärsområden, den amerikanska på fyra affärsområden. Kraven är hedervärda ur ett konkurrensperspektiv, men genomförs dessa kan Haldex lida stor skada och på sikt kanske inte överleva.

Den långdragna processen är också en faktor som talar för att Haldex får sämre möjlighet att utvecklas och ta tillvara sin tekniska och marknads-mässiga kompetens – i alla fall så länge den energislukande processen pågår.

På stämmans agenda fanns bara ett ärende, och det gällde inte val av styrelse. Det innebar att styrelsen hade kunnat välja att avgå om den ansåg att konflikten med ägarna skulle bli för stor. Eller så kan den kvarstå och fortsätta kämpa för Haldex bästa och bolagets överlevnad. Men ingenting är självklart.

Per Westerberg, StyrelseAkademiens ordförande

> Läs hela höstnumret av vår medlemstidning Professionellt Styrelsearbete

Nationella partners: