Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: Tisdag 11 juni kl 07:30-09:00

Plats: Scandic Skellefteå

Anmäl dig här!

Kostnadsfritt för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 100 kr på plats via swish. Faktura ej möjligt.

Förening

Skellefteå frukostmöte 14 juni: 

Arbetsgivarens ansvar vid alkohol- drog- och spelrelaterad ohälsa

Alkohol är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa i samhället, men även problematik kring narkotika och spel ökar. Detta riskerar, utöver det personliga lidandet, även ge konsekvenser på arbetsplatsen vad gäller arbetsprestation, psykosocial arbetsmiljö och ökade risker för olyckor.

Vilket ansvar arbetsgivaren att förebygga, hantera och erbjuda behandling till medarbetare när det handlar om missbruk och beroende?

Under denna 1-timmes föredrag får du handfasta tips kring vilka tecken du bör ta på allvar, hur du kan ta ett samtal med medarbetaren samt vilka arbetsrättsliga möjligheter och skyldigheter du har avseende t.ex. rehabilitering och misskötsamhet. Vi ger er även tips på hur du kan jobba förebyggande för att vidmakthålla en hälsofrämjande miljö för att minska risken att bruk övergår till missbruk

Föredragshållare: Camilla Sandberg, behandlingsansvarig terapeut, FBE Konsult

Nationella partners: