Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: Fredag 12 oktober kl 07:45-09:00

Plats: Kafé Station, Umeå

Anmäl dig här!

Kostnadsfritt för medlemmar i StyrelseAkademien.
Ej medlemmar betalar 150 kr på plats via Swish.

Förening

 

Umeå frukostmöte 12 oktober 2018:

Företagarnas framgångsfaktorer

Att vara företagare handlar framförallt om några utmaningar, att expandera bolagets affärsvolym, öka bolagets vinstnivåer och minimera bolagets riskexponering.

Men hur skapar du ett framåtriktat värdeskapande fokus och ledarskap i ledningsgruppen, i företagsledningen, i styrelsen och till sist hos ägarna?

Vi belyser den viktiga affärsplanen, ledningsgruppens arbete, VD-rollen, ett aktivt styrelsearbete samt den viktiga ägarstyrningen.

Frida Nilsson, grundare av Aleva Omsorg avslutar med att berätta om sin erfarenhet av att rekrytera in extern kompetens i bolaget.

Föreläsare: Olof Degerfeldt, entreprenör, styrelseproffs, vice ordförande i StyrelseAkademien Sverige.


Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i StyrelseAkademien. Ej medlemmar betalar 150 kr på plats via Swish.

Nationella partners: