Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: 18 maj kl 07:45-09:00

Plats: Elite Hotel, Luleå

Anmäl dig här!

Område

Luleå frukostmöte: Big Science Sweden – Vad ger satsningen för möjligheter för företag i Norrbotten 

Luleå är en av fyra noder som Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket pekat ut i en 10-årig satsning för att öka industrireturen till svenska företag från de satsningar som görs på de stora forskningsanläggningarna i Europa. De fokusområden som Luleå kommer att hålla i nationellt är Rymd och Big data.

På detta frukostmöte får vi lyssna och ge inspel till hur företag kan bli en del av denna stora satsning på ny teknik och nya tjänster.

Föreläsare: Jeanette Nilsson, projektledare för Big Science Sweden i Luleå.
Jeanette är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet och har arbetat med näringslivsutveckling nationellt, regionalt och lokalt. Jeanette har även arbetat som lobbyist i Bryssel och har ett stort engagemang för att lyfta fram möjligheter där vi i norr kan ta ledningen.

Nationella partners: