Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: Fredag 17 maj kl 07:30-09:00

Plats: Elite Stadshotellet Luleå

Kostnadsfritt för medlemmar i StyrelseAkademien. 

Ej medlemmar betalar 100 kr på plats via Swish. Faktura ej möjligt.

Anmäl dig här!

Förening

Luleå frukostmöte 17 maj 2019:

Vikten av aktiv ägarstyrning i aktiebolag

Allt fler kommuner bedriver verksamhet i bolagsform. Totalt finns ca 1800 kommunala bolag runt om i landet. Bolagen omsätter ca 200 miljarder och genererar en vinst på ca 15 miljarder till sina ägare kommunerna. I bolagen finns också tillgångar som uppgår till ca 2000 miljarder vilket är mer än vad som finns hos kommunerna i övrigt. I dom kommunala bolagen är ca en tredjedel av VD:arna kvinnor vilket kan jämföras med börsbolagen där andelen är mindre än en tiondel.

Med så stora värden och så viktig verksamhet som kommunerna bedriver i bolagsform är en bra ägarstyrning avgörande. Svårigheterna är dock betydande eftersom man måste förhålla sig till såväl Aktiebolagslagen, Kommunallagen m fl lagar vilket inte alltid är helt okomplicerat.

Jan Jonsson, koncern VD i Piteå Kommunföretag, berättar om sina erfarenheter från Piteå och hur man där arbetat för att utveckla ägarstyrningen inom koncernen. Han kommer också att berätta om hur ägarstyrningen fungerar i privata bolag där han är eller har varit engagerad.

Föreläsare: Jan Jonsson, civilingenjör och teknisk doktor utbildad vid LTU där han också varit verksam som adjungerad professor med inriktning mot organisation och management. Han har arbetat i ledande positioner inom bygg- och fastighetsbranschen i Sverige och utomlands samt inom skogsindustrin i norra Sverige. Han är sedan 2012 VD och koncernchef för Piteå Kommunföretag. Utöver det är han verksam inom ett antal styrelser som exv Sparbanken Nord där han är styrelsens ordförande.

Nationella partners: