Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Datum | torsdag den 16 mars

Tid | 08:45-09:15

Plats | Elite Plaza, Örnsköldsvik

Anmäl dig här!

Observera att anmälningen avser både frukostföreläsningen och föreningsstämman. Ange gärna under Övrig information om du avser att bara delta på föreningsstämman.

Område

Föreningsstämma StyrelseAkademien Örnsköldsvik 2017

Stämmomaterial
Årsredovsning StyrelseAkademien Ö-vik 2016
Dagordning & Förslag på beslut Årsmöte 2017

Direkt efter frukostmötet med föreläsning på temat:

Styrelse - behövs det?
Föreläsare: Jan-Erik Lindström, entreprenör och företagare

Nationella partners: