Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Datum | fredag den 17 mars

Tid | 09:00-10:00

Plats | Kafé Station, Umeå

Anmäl dig här!

Observera att anmälningen avser både frukostföreläsningen och föreningsstämman. Ange gärna under Övrig information om du avser att bara delta på föreningsstämman.

Område
Föreningsstämma 2017

Stämmomaterial
Årsredovisning för StyrelseAkademien Norr 2016
Dagordning & Förslag på beslut Årsmöte 2017
 

Direkt efter frukostmötet med temat:

Hur du blir framgångsrik som ekonomiansvarig/chef!                                                                                                                                       Föreläsare: Maria Liedberg, PWC

 

Nationella partners: