Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

DOKUMENT

Protokoll

Årsredovisning

Arkiv och Historik

Läs mer om vår historia mm nedan. Protokoll och övriga dokument finns i kolumnen till vänster.

StyrelseAkademien Norr
StyrelseAkademien Norr bildades som förening nummer åtta inom StyrelseAkademien Sverige den 16 augusti 2000 vid ett stiftarmöte på Furunäset i Piteå.

Bakgrunden var att ett tiotal näringslivs- och organisationsföreträdare under ett par år undersökt möjligheter att skapa eller ingå i en sammanslutning som arbetade med riktade tillväxtfrågor på lednings- och/eller styrelsenivå.

StyrelseAkademien Norr:s vänner 
Norrlandsfonden var StyrelseAkademien Norr:s första sponsor med 50 000 kronor. Företagarna och Handelskamrarna i de bägge länen utgjorde också stöd och resurser bl.a. inom det kommunikativa och administrativa området. Länsstyrelsen i Norrbotten beviljade StyrelseAkademien Norr ett större utvecklingsbidrag 2005.

Idag har vi ett ekonomisk och praktisk stöd av i stort sett samtliga banker, revisionsbyråer, kommuner, Almi, Norrlandsfonden, lokala tidningar, näringslivs organisationer m.fl.

Ordförande

2000-01  P-O Eriksson Luleå, StyrelseAkademien Norr:s förste ordförande. Ett strategiskt och viktigt val i syfte att nå nätverk och övriga intressenter. P-O Eriksson, idag Norrbottens Läns Landshövding var vid denna tidpunkt Norrbottens läns    Centerpartistiske riksdagsledamot och partiets finanspolitiske talesman yrkesroller. Sedermera VD för Almi Sverige, Generaldirektör NUTEK. 

2001-03  Ulf Nordekvist Luleå, advokat och en av eldsjälarna samt StyrelseAkademien Norr:s förste vice ordförande.

2003-05  Per Lidström Skellefteå, företagare.

2005-09  Lars Isacsson Luleå, direktör vid LKAB:s koncernledning . Idag styrelseproffs och StyrelseAkademien Norr:s enda certifierade lärare för professionell styrelseutbildning. AnsvarAR även för StyrelseAkademien Norr:s ledamotsförmedling. 

2009-09  Anna Åberg Umeå, Coach.

2009-     Olof Degerfeldt Umeå, styrelseledamot StyrelseAkademien Sverige, styrelseproffs sedan 2002, gedigen erfarenhet som vd/styrelseledamot i både lokala, nationella och internationella företag, noterade och onoterade samt medlemsägda företag. 

           
StyrelseAkademien Norr 2017

• 14 styrelseledamöter fördelade i Luleå, Skellefteå och Umeå.
• Verksamhet i Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.
• StyrelseAkademien Norr:s kansli är placerat hos Företagarna Västerbotten.
• Inspirationsdagen ”Stora Styrelsedagen” hålls i Luleå, Skellefteå och Umeå i februari varje år med ett program som har det lilla extra.
• Ett 75-tal styrelseledamöter utbildas och certifieras årligen. 
• Ett 10-tal styrelseledamöter förmedlas årligen till små och medelstora  företag.
• Årets StyrelseAkademi 2012.
• Frukostmöten med strategisk kunskap hålls varje månad på ett flertal orter.
• över 550 medlemmar i Norr- och Västerbotten.

 

Nationella partners: