Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN NORR

Vi brinner för företagande och styrelsearbete och vill - på alla sätt vi kan - bidra till utvecklingen av näringslivet i den norra delen av vårt land.

StyrelseAkademien Norr finns nu på fyra orter - Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik, och vi arbetar aktivt med att skapa medlemsnytta för våra medlemmar som stadigt ökar i antal. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser med möjligheter för nätverkande, inhämtande av kunskap och erfarenhetsutbyten.

Läs mer om oss…

Evenemang

Kommande frukostmöten

Vi bjuder på frukost med kunskap och inspiration! Månatligen på våra fyra orter. Information om kommande frukostmöten hittar du här!

Utbildning

Kursprogram

Nu finns hösten och vårens utbildningar att boka! Vi erbjuder både grundläggande certifieringsutbildning i styrelsearbete och spännande endagarsutbildningar med inriktning modern ekonomistyrning, ordföranderollen och valberedning.

Evenemang

Stora Styrelsedagen 2018 Luleå

Stora Styrelsedagen 2018 Luleå fokuserar på ledarskap och tillväxt. Vi har bjudit in talare som på olika sätt kommer att ge dig massor av inspiration!

Evenemang

Stora Styrelsedagen 2018 Skellefteå

Det finns många faktorer som avgör om en verksamhet ska bli framgångsrik eller inte. Är det att det behövs en drivande entreprenör, att det finns mångfald, att man har effektiva möten, att styrelsen fungerar bra, att man ser och tar möjligheterna när de kommer eller sitter det kanske i kulturen ? Under Stora Styrelsedagen 2018 Skellefteå lyfter vi fram en del av dessa framgångsfaktorer i några fantastiska inspirerande utvecklingsresor/karriärer.

Evenemang

Stora Styrelsedagen 2018 Umeå/Ö-vik

Stora Styrelsedagen 2018 i Umeå fokuserar på den föränderliga värld vi lever i och behovet av konstant omvärldsbevakning och förändring. Vi har bjudit in talare som på olika sätt har sett och fångat möjlighterna, som kan inspirera till att tänka nytt och vända på de konventionella sätten att tänka - handla - leda - göra affärer. Bussar kommer att gå från Örnsköldsvik till Umeå.

Evenemang

Örnsköldsvik lunchseminarium: Styrelsearbete - är det något för mig och mitt bolag?

Varför finns och vilket syfte har en styrelse i ett aktiebolag? Vilka ska arbeta där? vad ska styrelsen göra? Hur skapas ett framgångsrikt styrelsearbete som förbättrar bolaget prestation? Lyssna på Anna Lindström och Håkan Jonsson från PwC bringa klarhet i detta!

Evenemang

Frukostmöte Skellefteå: Ledarskap & Energi

Olof Boman, vd Energiservice Skellefteå AB berättar om sin ”resa” och sina erfarenheter bl.a. från inköps- och marknadssidan inom Alimak och Boliden. Vi får även höra en del om hans syn på ledarskap och om de nuvarande utmaningarna inom Energiservice Skellefteå.

Föreningsstämma i Norr

Fredag den 17 mars kl 09:00-10:00 Kafé Station Umeå, direkt efter frukostmötet Välkomna!

Föreningsstämma i Örnsköldsvik

Torsdag den 16 mars kl 08:45-09:15 Elite Plaza Örnsköldsvik, direkt efter frukostmötet. Välkomna!

Evenemang

Gå på basket med StyrelseAkademien Norr - OBS! Inställt!

Luleå basket finalmatch 21 april Vi tittar på finalmatchen, äter middag tillsammans och får möta lagcoachen David Visscher och styrelseordförande för Luleå Basket Lars Olov Söderström. Vi får lyssna till hur man leder ett lag i medgång och hur styrelsen för ett basketlag arbetar.

Nyheter

Han vet hur man bygger upp en förening

Olof Degerfeldt är Årets Styrelseledamot 2017. Priset får han för sitt stora engagemang och för sitt framgångsrika arbete i StyrelseAkademien Norr. Han har funnit ett skalbart koncept som kan användas på andra orter.

Evenemang

Inspirationsföreläsning och After Work: Betydelsen av bra mentorer och bank då man bygger ett företag

Almi och StyrelseAkademien bjuder in till inspirationsföreläsning av Christoffer Lundström från Pite Havsbad Group som berättar om sina erfarenheter av att växa med hjälp av extern kompetens. StyrelseAkademien Norr är på plats för att berätta om relationen mellan företaget och banken med fokus på styrelse, och mellan VD och styrelse, mm. Kom och träffa oss!

Premium

"Debatten kring mångfald har gått fel"

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling räds inte stora styrelser. De behövs, särskilt i internationella bolag, menar han. Men Svenskt Näringslivs egen styrelse är ändå under omstöpning.

Opinion

"Det blir svårare att bedriva ett modernt styrelsearbete"

Särbehandling av hur styrelsearvoden beskattas försämrar svensk konkurrenskraft: StyrelseAkademien uppmanar till förändring i lagstiftningen så att det tydligt framgår att det är möjligt att fakturera styrelsearvoden från egna företag. Sydsvenskan 24 augusti

20th European Corporate Governance Conference

“Innovation and Digitalisation in Company Law" and their impact on the wider corporate governance debate will be the theme of the 20th European Corporate Governance Converence, set in Malta on May 4th.

Opinion

ABL är otvetydig: Bolagets bästa står i centrum

När Haldex utsattes för ett bud från ett tyskt företag hamnade styrelsen i ett svårt dilemma. Skulle den ha bolagets bästa för ögonen – eller aktieägarnas? För Per Westerberg framstår det som klart att aktiebolagslagen ska råda. Ledaren, Professionellt Styrelsearbete nr 3 2017

Utbildning

Aktivera dig efter semsestern - höstens Master fokus-utbildningar drar igång i september

Utbildningarna vänder sig till dig som är aktiv styrelseledamot eller ordförande och som självständigt vill kunna identifiera och driva ett värdeskapande styrelsearbete. Här är höstens datum.

Nyheter

Arvodena för låga i förhållande till ansvar, plikt och tid

Svenska styrelsearvoden stiger, visar färsk statistik från Novare Pay Consulting. Men i ett internationellt perspektiv sker uppgången från låga nivåer. Om nuvarande takt håller i sig, lär det dröja innan det finns balans mellan ledande befattningshavares lön och styrelsens arvode.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: