Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

18 mars kl 08.15-09.30, dropin frukost från kl 07.45

Plats: Grant Thornton, Kungsgatan 10 i Eskilstuna.

Anmälan senast 14 mars!

Anmäl dig här ...

Förening

Vad behöver du som styrelseledamot kunna om ekonomi?

Under dagens seminarium får du en genomgång i hur bl a din ekonomiska redovisning kan vara till nytta för uppföljning och styrning av din verksamhet. Fokus kommer ligga på information till styrelsen, men seminariet är även till nytta för både ägare och företagets ledning. Från seminariet får du med dig hur du följer upp affärsplan och budget kopplat till bolagets strategiska planering.

Några punkter vi går igenom är följande:

  • Kravet på styrelsen att följa företaget ekonomi
  • Kontrollbalansräkning
  • Balans- och resultaträkning
  • Fokus eget kapital
  • De vanligaste nyckeltalen
  • Att bygga verksamhetsspecifika nyckeltal
  • Kassaflöde och likviditetsprognos
  • Budget, prognos, rullande 12

Det finns inget krav på förkunskaper för att vara med.

Vi bjuder på kaffe o smörgås. Anmäl dig senast den 14 mars via länken till vänster.

Varmt välkommen!

Inspiratör är Maths Anväg, affärsrådgivare Grant Thornton

Nationella partners: