Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Medlemspris 5 900 kr (exkl moms)
Övriga 7 900 kronor (exkl moms)

Plats:
Eskilstuna

Anmäl dig här ...

 

Förening

StyrelseAkademien erbjuder även utbildningen Ökat fokus, som är en fortsättningsutbildning till grundutbildningen Rätt fokus. Ökat fokus består av fem delar (en dag per del):

Ordföranderollen

17 september i Eskilstuna

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Det här är rätt utbildning, om du ...

 • är ny som ordförande
 • kommer att bli vald till ordförande
 • har stor erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
 • har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
 • vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
 • vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet
 • verkar i små och medelstora (SME) företag

Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.  

Kursen täcker följande områden:

 • Förfrågan om ordförandeskapet
 • Den formella sidan av uppdraget
 • Styrande dokument
 • Hur skapar man värde med styrelsearbetet, och värde i bolaget?
 • Utveckla relationer

  Lärare är Göran Hogestadh

Nationella partners: