Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Första träffen är den 17 april kl 17.00-19.00 på Grant Thornton i Eskilstuna.

Anmäl dig här ...

Område

AfterBoard Meeting

StyrelseAkademien Mälardalen och Grant Thornton erbjuder dig mötesplatsen där styrelserummet är i centrum.

Inspireras av andra  -  Öka din kunskap  -  Fyll på energi

Träffen vänder sig till dig som är ägare, vd o/e styrelseledamot och syftet är att ge dig möjligheten att snacka styrelsearbete, i alla former. 

Vi bjuder på kaffe o smörgås. Anmäl dig till malardalen@styrelseakademien.se senast den 15 april.

Mötesplatsen är öppen för alla som är intresserade av styrelsearbete och ägarstyrning!

Varmt välkommen!

Göran Hogestadh
ordförande StyrelseAkademien Mälardalen

MathsAnväg
affärsrådgivare, Grant Thornton

Nationella partners: