Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Antalet platser är begränsat, mejla din ansökan till malardalen@styrelseakademien.se så snart du har bestämt dig!

Område
Det är med stor glädje vi nu kan erbjuda ett nytt utvecklingsprogram, endast för dig som tidigare gått utbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet och har sitt säte i Eskilstuna kommun.
Målet med utvecklingsprogrammet är att deltagaren/företagaren ska välja en styrelse och starta ett aktivt styrelsearbete.
Programmet vänder sig till företagare som vill öka kunskapen om hur viktigt det är att ha tydliga roller mellan ägare, styrelse och VD samt utbilda och träna i praktiskt styrelsearbete.
Programmet ska uppnå tre syften. Den ska inspirera genom etablerade och kända styrelsearbetare, den ska ge teoretisk och praktisk kunskap i ett aktivt styrelsearbete och det ska löpande ges rådvigning av en styrelsecoach.
Hela programmet ska leda all att företagaren väljer styrelse och startar ett aktivt styrelsearbete.
Totala längden på programmet är 8 månader. Syftet är att ge dig tid att bygga upp din styrelse och få engagemang och inspiration från andra. Vi startar i mars och diplomeringen sker på Stora Styrelsedagen den 25 oktober 2017.
Samarbetspartner är Sparbanken Rekarne, Eskilstuna Kommun, Grant Thornton och Sparbanksstiftelsen Rekarne

Nationella partners: