Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Annonsera i Kandidatbanken

> Annonsformulär

PRIS

9 900 sek* ex. moms

Att få hjälp med hela rekryteringsprocessen eller delar av den sker som ett traditionellt rekryteringsuppdrag och upphandlas direkt med rekryteraren eller via StyrelseAkademien.

*Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och lokala avvikelser.

Vad kan du annonsera om i Kandidatbanken?

  • Styrelseordföranden
  • Styrelseledamöter
  • Mentorer
  • Valberedare
  • Stämmoordföranden
  • Trainees
  • mm - kontakta oss!

Finn rätt kompetens Till Styrelsen

Söker du en professionell styrelseledamot till ditt företag? Önskar du dig en bra mentor? Eller valberedare? Kan du tänka dig att ta emot en styrelsetrainee? StyrelseAkademiens rikstäckande Kandidatbank har tagits fram för att underlätta förmedling av professionellt rekryteringsstöd, styrelsekandidater, valberedare, stämmoordförande, mentorer och traineeplatser.

Vilket stöd behöver ditt företag?

Varje ledamot i en styrelse bör tillföra något specifikt. Styrelsens sammansättning ska spegla företagets målbild på till exempel tre års sikt. Vid rekryteringar efterfrågas alltid någon speciell kompetens och erfarenhet, t.ex. inför en försäljningssatsning, en internationalisering eller en strategisk expansion. Ofta väljer man, som första extern person, någon med en gedigen ordförandeerfarenhet som kan leda och utveckla styrelsens arbete och ta det till en högre nivå än vad ägarna hittills förmått.

Vad innebär det att "annonsera" i Kandidatbanken?

När du har fyllt i vårt formulär och skickat det till oss kommer den StyrelseAkademieförening som du har kryssat för att kontakta dig. Om du bestämmer dig för att annonsera hos oss, så publicerar vi er rekryteringsannons på vår hemsida samt mejlar ut annonsen till alla som är registrerade i vår Kandidatbank. De som anser sig motsvara kravprofilen svarar med en intresseanmälan inklusive CV till den svarsadress som finns angiven i brevet. Av erfarenhet vet vi att det alltid kommer in ett antal mycket intressanta svar och det är ovanligt att inte någon av de intresserade är rätt person för uppdraget. 

Tips

Alla i Kandidatbanken blir exponerade för uppdraget och därför kan det vara viktigt att fundera över om det har betydelse för företaget var i Sverige kandidaten befinner sig.

____________

Kompetensutveckling

När det gäller företagets strategi och långsiktiga mål så har styrelsen alltid haft en viktig roll att spela. Vi reder ut hur styrelsearbetet ser ut och hur företag kan använda sig av sin styrelse på rätt sätt för att den ska vara värdeadderande för verksamheten.

 

 

Nationella partners: