Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KONTAKT Jönköping

jonkoping(@)styrelseakademien.se
0733 244 965

ADRESS

StyrelseAkademien Jönköping
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

KANSLI

Verksamhetsledare: Elisabeth Wagner

VÄLKOMMEN TILL STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPING

Jönköpings län är en region präglad av företagsamhet, med många små, medelstora och till stor del familjeägda företag. Vissa har ett väl utvecklat styrelsearbete medan andra driver det vid köksbordet tillsammans med familjen.

StyrelseAkademien drivs av övertygelsen att ett bra och välorganiserat styrelsearbete – gärna med inslag av externa ledamöter – leder till tillväxt och lönsamhet, inte bara för den egna verksamheten utan för regionen i stort.

För oss är den lokala förankringen viktig, vi vill möta dig på din egen arena. Därför har vi nära samarbeten med näringslivet, banker och revisionsbyråer. Vi har också – i samarbete med våra partner – en till två aktiviteter i månaden runt om i länet, med spännande gästtalare i aktuella ämnen som berör bolagsstyrning.

Välkommen!

Anna Carendi
Ordförande i StyrelseAkademien Jönköping

Anna Carendi

anna.carendi@diya.se

Ordförande

Anna Stålenbring

anna.stalenbring@aadvisory.se

Vice ordförande

Pär Ljunggren

par.ljunggren(@)ip-only.se

Ledamot

Pernilla Bergsten

pernilla.bergsten@cipcon.se

Ledamot

Anders Nyberg

anders.nyberg@cind.se

Ledamot

Morgan Ryhman

morgan.ryhman@pagoris.se

Ledamot

Ingalill Ebbesson

ingalill.ebbesson@gnosjo.se

Ledamot

Staffan Lindblad

staffan.lindblad(@)garde.se

Valberedningens sammankallande

Valberedningen

Staffan Lindblad, samankallande
Bengt Gustafson
Anne Almström
Adjungerad Anna Carendi

Nationella partners: