Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Förening

Välkommen på Rätt Fokus Alumniträff 24 oktober 2019 kl. 17-20 på RC Sports & Business i Jönköping

Tema: "Att möta och hantera generationsskiftets känslomässiga utmaningar" med Annika Hall forskare och expert på familjeföretag.

Annika Hall, forskare och expert på familjeföretag, har skrivit en ny bok om generationsskiften. Hon har ett seminarium på temat "När företaget går vidare i familjen: Att möta och hantera generationsskiftets känslomässiga utmaning.” 

Familjer som äger företag ställs för eller senare inför frågan om generationsskifte. Vilka av barnen ska bli delägare? Ska någon ur familjen ta över som vd, eller är det lämpligare att rekrytera någon externt?

Det finns mycket att vinna på att starta diskussionerna i god tid. Ändå skjuts frågan ofta på framtiden. Anledningen är ofta en osäkerhet inför generationsskiftets många känslomässiga utmaningar: 
Hur kommer det kännas att lämna över företaget till nästa generation? Vad ska jag göra om jag lämnar vd-rollen? Hur pratar vi om vad som händer den dag föräldrarna inte längre finns? Kommer föräldrarna blir besvikna om jag inte tar över företaget? Jag är inte säker på att vi syskon kan samarbeta – hur kan jag berätta det utan att såra? Hur säkerställer vi att generationsskiftet blir rättvist?

Seminariet tar avstamp i samspelet mellan familj och företag för att sedan fördjupa områden som ägar- och vd-skifte, ägarsamspel och ägarstyrning, rättvisa samt konflikt och kommunikation. Som deltagare får du konkreta tips och råd kring hur de känslomässiga frågorna kan lyftas och hanteras på ett konstruktivt sätt inom familjen.

Seminariet vänder sig till företagarfamiljer, styrelseledamöter, revisorer och andra rådgivare som i sin profession möter frågor kring generationsskifte.

I samband med seminariet kommer boken När företaget går vidare i familjen: Guide till ett lyckat generationsskifte, som utkom i början av november i år, att finnas till försäljning. Författare är Annika Hall, föreläsare på seminariet.  Annika gästade nyligen Ekonomistudion på SvD för att prata om temat. 

 

Plats
RC Sports & Business Jönköping

Anmälan
Anmäl dig här senast 23 oktober kl. 12
Anmälan är bindande men inte personberoende. 
Om du anmält dig och inte kommer fakturerar vi dig avgiften.

Målgrupp
Du som gått Rätt Fokus utbildningen

Kostnad
Kostnadsfritt deltagande för dig som är medlem i StyrelseAkademien Jönköpings län.
Du betalar dock för maten 150 kr exkl dryck på plats direkt hos RC.

Vill du bli medlem gör du det via www.styrelseakademien.se/medlemskap kostar 1 600 kr inkl moms per år.
Företagsmedlemskap inkl. fem individuella medlemskap 7 000 kr inkl. moms.

Kontaktperson StyrelseAkademien Jönköping
Elisabeth Wagner
Verksamhetsledare
0733 – 24 49 65
jonkoping@styrelseakademien.se

 

 

 

 

Nationella partners: