Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Område

Inbjudan till StyrelseAkademien Jönköpings län 23 augusti 2018 i Jönköping

23 augusti 2018 i Jönköping kl. 07.30 - 09.00
Tema; Hög tid att gig-ekonomin tar plats i styrelserummet”

En ny kompetensmarknad är på ingång, den så kallade gig-ekonomin. Jobben blir inte färre men ändrar karaktär.
I delningsekonomins fotspår kommer nu gig-ekonomin - den flexibla arbetsmarknaden. Vi pratar nu om gig och giggare, tidigare arbetsgivare och anställd. Ida Jergell & Roger Jonsson på Ny Position reder ut begreppen och ger en inblick i den nya kompetensmarknad och affärslogik som växer fram. Som styrelse kan ni inte sitta på läktaren utan måste vara med i matchen vare sig ni vill eller inte. Detta påverkar strategier och företags förutsättningar att leverera resultat.

Ida Jergell, Ny Position
Ida har en kandidatexamen inom Human Resources management från Linköpings universitet. Ida arbetar med rekrytering av ledande befattningar & specialister, Interim Management och HR.

Roger Jonsson, Ny Position
Roger har lång erfarenhet från ledande befattningar och styrelsearbete inom både privat och offentlig sektor. Han har jobbat som managementkonsult, främst med verksamhetsutveckling och chefsstöd.

 

Plats
Swedbank, Hoppets Torg i Jönköping

Anmälan
Pris; 0,- kr för medlemmar i StyrelseAkademien och deras gäster. Anmälan är bindande.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras  400:- exkl. moms.
Anmäl eventuella allergier. Anmäl även om du tar med dig en gäst. Anmälan är bindande.
Anmäl dig här senast 22 augusti  2018 kl 12.

 

Kontaktpersoner
StyrelseAkademien
Verksamhetsledare Elisabeth Wagner
Mail. jonkoping@styrelseakademien.se
Mobil. 0733 244 965

Nationella partners: