Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Område

Föreningsstämma StyrelseAkademien 10 april 2018 Jönköpings län

Välkommen på StyrelseAkademien Jönköpings läns föreningsstämma den 10 april 2018.

Program
17.00 Välkommen och fika
17.30 Föreningsstämma
18.30 Temaföreläsning med Håkan Unbeck, Glimstedts Advokatbyrå - Tema; VD avtalet

Styrelsen och VD-avtalet

 

Vad behöver styrelsen tänka på när man ingår och avslutar avtal med VD?

 

En av styrelsens uppgifter är att utse och entlediga VD. Anställningen omfattas inte av LAS. Ett genomarbetat anställningsavtal för VD är därför särskilt viktigt. Av erfarenhet vet vi att det kan uppkomma en rad tvistefrågor när anställningen avslutas om VD-avtalet är oklart.

 

Vi går bland annat igenom frågor kring

- VD:s skyldigheter och rättigheter i förhållande till bolaget

- Tystnadsplikt

- Konkurrensklausuler och bisysslor

- Lön och andra ekonomiska förmåner, t,ex. bonus och pension.

- Uppsägningstid

- Avgångsvederlag

 

Informationen hålls av Håkan Unbeck, advokat/partner, som har en gedigen erfarenhet från arbetsrättens område.

 

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, en fullservicebyrå med över 250 medarbetare på 13 platser i Sverige och tre i Baltikum. Vi erbjuder kompetens inom alla juridiska områden och kan samtidigt bygga starka relationer på plats. Med skicklighet, engagemang och stor förståelse för dig och din affär är vi en stabil partner hela vägen.

 Dokument till stämman:

Protokoll föreningsstämma 2018-04-10

Föredragningslista 2018

Budget 2018

Förslag stadgeändring

Verksamhetsplan 2018-2020

Årsredovisning 2017

Förslag till beslut föreningsstämma 2018

Valberedningens förslag 2018

Mål 2018 StyrelseAkademien Jkg län

Resultaträkning 2017-12-31

Balansräkning 2017-12-31

 

Föredragningslista 10 april 2018

Plats
Glimstedt Advokatbyrå, Parkgatan 6, Jönköping

Anmälan
Anmäl eventuella allergier. Anmäl även om du tar med dig en gäst.
Sista anmälningsdag 2018-04-09 kl. 12. 

Anmäl dig här...

Deltagaravgift
Pris; 0,- kr för medlemmar i StyrelseAkademien och Värnamo Näringsliv.
Ta gärna med en gäst! Anmälan är bindande.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras 400:- exkl. moms.  

Kontaktperson:
Elisabeth Wagner, verksamhetsledare.
jonkoping@styrelseakademien.se eller 
0733 - 244 965.

Nationella partners: