Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Område

Medlemsaktivitet i samarbete med Grant Thornton 19 april i Jönköping

Nya skatteregler för företag

Nu ska regeringen bestämma sig för hur de vill att de nya skattereglerna för företag ska se ut. Lagrådsremissen förväntas lämnas i februari och de nya reglerna föreslås att börja gälla redan från 1 juli 2018.
Huvudpunkterna förväntas bli sänkt skattesats till 20 procent och begränsningar i möjligheten att dra av räntekostnader. Förslaget kommer att få stor påverkan på företag med räntekostnader. Fastighetsbolag och andra bolag som finansierar sin verksamhet med lånat kapital berörs i större utsträckning av de nya reglerna. Även företag med skattemässiga underskott kommer att påverkas. På seminariet går vi igenom huvuddragen i de nya reglerna och hur det kommer att påverka företag i olika branscher.
På grund av att lagrådsremissen kan bli försenad kan datum behöva flyttas, i så fall meddelar vi dig detta så fort vi vet mer.
Varmt välkommen!

Anmäl dig här senast 17 april 
   

Nationella partners: