Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Välkommen den 2 september 2020 på StyrelseFrukost i Jönköping i samarbete med Swedbank, kl. 07.30 – 09.00

Möt Eva Cederbalk – Vinnare av Guldklubban noterade bolag 2016

Klarna är en av det svenska IT-undrets klarast lysande stjärnor. Eva Cederbalk har varit dess ordförande från 2011 till hösten 2016. Under denna tid har bolaget växt med ca 40 procent per år och dess värde mer än fyrdubblats.

Eva Cederbalk har stor del i dessa framgångar. I kraft av sin gedigna branschkunskap, starka fokusering på de väsentliga framtidsfrågorna och en nära och förtroendefull samverkan med bolagsledningen har hon skapat ett effektivt styrelsearbete som på ett avgörande sätt format Klarnas strategiska inriktning. Hennes ledarstil präglas av lågmäld saklighet, klokskap och en förmåga att se helheter som skapar respekt och förtroende i både styrelse och ledning. 

Rollen som ordförande i ett snabbväxande IT-bolag, med en styrelse bestående av unga, drivande entreprenörer, finansiellt krävande riskkapitalister och starka, självständiga kolleger, är komplex och krävande. Eva Cederbalk har fullgjort detta uppdrag på ett föredömligt sätt.

Plats
Swedbank, Hoppets Torg i Jönköping (ingång mot Munksjön)

Anmälan
Anmäl dig här senast 31 augusti 2020 kl. 12
Anmälan är bindande men inte personberoende.

Deltagaravgift
Kostnadsfritt för dig som är medlem i StyrelseAkademien och deras gäster. Övriga betalar 300 kr exkl. moms.
Vill du bli medlem gör du det via www.styrelseakademien.se/medlemskap kostar 1 600 kr inkl. moms per år och du får tillträdde till ca 30 kompetensutvecklingsträffar i hela länet.

Kontakt
Elisabeth Wagner
Verksamhetsledare
0733 244 965
jonkoping@styrelseakademien.se

Nationella partners: