Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Flyttad p g a corona till september. Välkommen på certifieringsutbildning 7 och 14 maj 2020 Rätt Fokus i Styrelsearbetet SME i Jönköping, 2 dagar kl. 9.00 -17.00 

Välkommen till StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt Fokus SME i Jönköping 2019 

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt 

Inga särskilda förkunskaper krävs.


Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 13 900 kr exkl moms. 
Som icke-medlem betalar du 15 900 kr exkl moms.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras 400 kr exkl moms.

Plats
RC Sports & Business AB, Mässvägen 6 vid Elmia (gamla Racketcentrum) i Jönköping

Certifiering
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. 

Lärare
Alla våra lärare är ackrediterade.

Anmälan
Anmäl dig här senast kl 12.00 den 15 april 2020
Anmälan är bindande men inte personberoende.


Litteratur
Vägledning till god styrelsesed

Kontakt
Elisabeth Wagner
jonkoping@styrelseakademien.se
0733 244 965

 

 

 

 

Nationella partners: