Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPINGS LÄN

I Jönköpings län har vi en aktiv förening med mer än 300 medlemmar som regelbundet träffas för att nätverka, dela erfarenheter och vässa vår styrelsekompetens. Du kan gå någon av våra populära utbildningar, certifiera dig i styrelsearbete och få hjälp med rekrytering av styrelseledamöter. Kort sagt, få bättre förutsättningar att skapa värde för ditt bolag.

Välkommen!

Anna Carendi
Ordförande i StyrelseAkademien Jönköping Län

 

Utbildning

Ökat Fokus (fördjupningsutbildning 1 dag) Tema Ordföranderollen i Jönköping

28 september 2017 utbildning Ökat Fokus: Ordföranderollen kl 09.00 - 17.00 , Scandic Elmia, Jönköping.

Evenemang

Tema "Styrelsearbete i ägarlett företag under stark tillväxt"

StyrelseFrukost i oktober 2017 kl. 07.30 med Per-Olof Westlin, styrelseordförande hos Kanonaden Entreprenad AB. I samarbete med Företagarföreningen i Smålandsstenar på Stolab AB

Evenemang

Tema "Omvärldsbild och regionala utsikter för Smålandsregionen"

StyrelseCafé den 3 oktober 2017 kl 17.00 i Vetlanda StyrelseFrukost den 4 oktober 2017 kl 07.30 i Jönköping Susanne Spector senior makroanalytiker Nordea Markets. I samarbete med Nuvab och Nordea.

Evenemang

Tema "Den nya dataskyddsförordningen"

StyrelseFrukost 10 oktober kl. 07.30-19.00 i Eksjö – Tema: Den nya dataskyddsförordningen i samarbete med Håkan Unbeck, Glimstedt Advokatbyrå och Eksjö.nu.

Evenemang

Tema ”Styrelsearbete i ett ägarlett företag under stark tillväxt”

StyrelseFrukost 12 oktober 2017 kl 07.30 – 09.00 i Smålandsstenar på Stolab AB. I samarbete med Smålandsstenars företagarförening.

Utbildning

Ökat fokus (fördjupningsutbildning) "Strategi ur ett styrelseperspektiv"

Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv - 19 oktober 2017 - Hotell Scandic Elmia Jönköping

Evenemang

Tema "IP Intellectual Property för styrelsen""

StyrelseCafé den 19 oktober 2017 kl 17.00 i Jönköping med Simon Markstedt, Awapatent i Jönköping.

Utbildning

Tema "Digitalisering en utmaning i styrelsens strategiarbete"

StyrelseLunch 15 november i Vetlanda och StyrelseCafé 16 november 2017 i Jönköping med Marie Andervin från DigJourney i Stockholm. I samarbete med Nuvab och Länsförsäkringar.

Evenemang

Guldklubban 2017 - i samarbete med Deloitte och SEB i Jönköping

Guldklubban den 8 november 2017 - i samarbete med Deloitte och SEB i Jönköping. Jönköpings läns kandidat presenteras och föreläser och Per Westerberg, ordförande StyrelseAkademien.

Evenemang

Julmingel 2017

Julmingel 7 december kl. 17-19 hos Grant Thornton i Jönköping

Nyheter

Ny vägledning från StyrelseAkademien ger hjälp i styrelsearbetet

De senaste årens snabba utveckling inom bolagsstyrningsområdet har lett till att styrelser fått ökat ansvar och nya skyldigheter. StyrelseAkademien har nu tillsammans med utvalda partners lanserat en ny digital vägledning, som ett stöd till svenska styrelser.

Utbildning

Ökat fokus i styrelsearbetet

Missa inte höstens kurstillfällen för StyrelseAkademiens "Ökat fokus i styrelsearbetet", en fortsättningsutbildning som innehåller fem fristående endagarskurser med fokus på särskilt intressanta styrelsefrågor: ordförandeskapet, valberedningen, ekonomi, strategi och hållbarhet.

Opinion

"Det blir svårare att bedriva ett modernt styrelsearbete"

Särbehandling av hur styrelsearvoden beskattas försämrar svensk konkurrenskraft: StyrelseAkademien uppmanar till förändring i lagstiftningen så att det tydligt framgår att det är möjligt att fakturera styrelsearvoden från egna företag. Sydsvenskan 24 augusti

Premium

Nytt aktieägardirektiv antaget av EU

I början av april antogs ett nytt aktieägardirektiv av EU:s institutioner. Direktivet, som bestämmer minimikraven för medlemsstaternas lagstiftning, ska implementeras i svensk lag senast i april 2019. Syftet med direktivet är att stimulera ägare av börsbolag till långsiktigt, aktivt ägande och ett mer transparent, hållbart engagemang.

Nyheter

Ersättning för styrelseuppdrag beskattas som tjänsteinkomst

Högsta förvaltningsdomstolen levererar dom och finner, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvoden för styrelseuppdrag ska beskattas som inkomst av tjänst och att detta gäller även om endast en del av arvodena faktureras från ett aktiebolag. Skatteverket kommenterar att avtal ingångna före 20 juni 2017 gäller.

Premium

"Debatten kring mångfald har gått fel"

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling räds inte stora styrelser. De behövs, särskilt i internationella bolag, menar han. Men Svenskt Näringslivs egen styrelse är ändå under omstöpning.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: