Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KONTAKT Jämtland

jamtland(@)styrelseakademien.se
070-299 26 66

ADRESS

StyrelseAkademien Jämtland
Pedagogens väg 2
831 40 Östersund

Kansli

Administratör: Lena Johansson

STYRELSEAKADEMIEN JÄMTLAND

StyrelseAkademien handlar om samhällsnytta – för en ökad professionalism i bolagsstyrningen är viktig för alla bolag, inte minst för de små eller mindre som oftast saknar ett aktivt styrelsearbete.

Därför växlar vi upp vårt samarbete med våra partner för att bättre kunna dra nytta av varandras nätverk och kompetenser. Vi ökar också stadigt antal aktiviteter i form av styrelsekaféer med föreläsare och grundläggande styrelseutbildningar.

Välkommen!

Christer Thylin
Ordförande i StyrelseAkademien Jämtland

Styrelsen

Christe Thylin, Ordförande

 

Ordförande

Christer Thylin

E-post E-post 

Nästan 40 års erfarenhet från ledande befattningar i Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Arbetat med allt från placerings-, kredit- och personalfrågor huvudsak i Jämtlands län. Brinner för att utveckla företag och företagande genom min erfarenhet och kompetens. Här är styrelsearbete med extern tillförd kompetens en viktig ingrediens i våra företags tillväxt.

 

Cecilia Hedenmark, Vice ordförande

 

Vice ordförande 

Cecilia Hedenmark

E-post E-post 

Cecilia har drygt 10 års erfarenhet inom revision-och redovisningsbranschen och har under åren samarbetat med många olika typer av företag. Hon jobbar i dag som auktoriserad redovisningskonsult på Edlund & Partners och har en strategisk roll i uppbygganden av en modern revisionsbyrå. Cecilia är certifierad ledamot genom styrelseakademins ”Rätt Fokus” och har erfarenhet av styrelsearbete inom företags- och föreningslivet.

 

Lisbeth Godin, Ledamot

 

Ledamot

Lisbeth Godin

E-post E-post 

Har under många år arbetat inom Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen och Almi med företagens villkor och näringslivets utveckling i länet.Tidigare även verksam som chefgeolog inom LKAB och Outokumpu i Kiruna.Erfarenheter av styrelsearbete i både företag och föreningar inom olika branscher.

 

Calle Roos, ledamot

 

Ledamot

Calle Roos

E-post E-post 

Calle är egen företagare och arbetar som företagsmäklare under varumärket Länia Företagsförmedling samt som företagsrådgivare. Han har tidigare arbetat i större internationella koncerner, svenska börsbolag samt familjeägda företag inom olika branscher med befattningar såsom Affärscontroller, Ekonomichef & VD. Calle har erfarenhet av styrelsearbete inom företags- och föreningslivet och är utbildad Civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.

 

Kerstin Dahlberg, Ledamot

 

Ledamot

Kerstin Dahlberg

E-post E-post 

Kerstin är en flexibel och kunnig organisatör med mångårlig erfarenhet som projektledare. Hon har ett stort och brett nätverk bestående av personer i både privata företag och offentlig sektor i Jämtland samt i övriga Sverige. Kerstin har drivit egna företag, bland annat som vd i eget konsultbolag. Arbetar idag som administrativ koordinator för innovations- och inkubationsprojekt på Peak Region Science Park. Har genomgått styrelseakademins ”Rätt Fokus” och har erfarenhet av styrelsearbete inom förenings- och näringslivet.

 

Bernt Söderman, Ledamot

 

Ledamot

Bernt Söderman

E-post E-post 

Har en bakgrund som extern VD i familjeföretag.Under många år varit ordförande i bankstyrelser regionalt samt ordförande i det regionala Almibolaget.Under de senaste åtta åren varit vice ordförande i Norrlandsfonden samt extern ordförande i bolagsstyrelser.

 

 

Jonas Ödén, Ledamot

 

Ledamot

Jonas Ödén 

E-post E-post 

Jonas är egen företagare med lång och gedigen bakgrund inom hälso- och träningsbranschen. Jonas brinner för att utveckla styrelsearbete generellt, men främst hos den yngre generationen företagare. Har genomgått StyrelseAkademiens utbildning ”Rätt Fokus" och har erfarenhet från styrelsearbete inom näringslivet.

Åsa Abrahamsson

 

Ledamot

Åsa Abrahamsson 

E-post E-post 

Åsa har de senaste 10 åren jobbat med regionala utvecklingsfrågor och finansieringsfrågor/ stöd till företag i olika former. Är civilekonom med magisterexamen i internationell ekonomi från Uppsala universitet. Åsa har genomgått styrelseakademins ”Rätt Fokus” och har erfarenhet från styrelsearbete inom förenings- och näringsliv.

 

Nationella partners: