Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tvådagars certifieringsutbildning

13-14 mars: Östersund

Clarion Hotel Grand Östersund
Tisdag 13 mars: 09.00 - 17.00
Onsdag 14 mars: 08.00 - 16.00

Anmäl dig här

17-18 april: ÅRE

House Be, ÅRE
Tisdag 17 april: 09.00 - 17.00
Onsdag 18 april: 08.00 - 16.00

Anmäl dig här

 

Pris: 13 600 kronor (exkl moms),
Medlemspris 12 200 kr 

 

  

Område

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling, oavsett storlek och bransch. Det här är utbildningen för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete, så att du på ett mer professionellt sätt ska kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte både med kurskamraterna och med erfarna lärare och styrelseproffs.

Utbildningen är på totalt 16 timmar fördelat på fyra områden:

  • Rätt styrning
  • Rätt bemanning
  • Rätt inriktning
  • Rätt arbetssätt

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Litteratur 
Vägledning till god styrelseed

Lärare 
Lärare är Ewa Ljunge som ansvarat för ett flertal Rätt Fokus-utbildningar här i Jämtland.
Ewa är en mycket skicklig och trevlig lärare med stor egen erfarenhet av aktivt styrelsearbete.
Alla våra lärare är ackrediterade.

Bli en certifierad styrelseledamot
Om du så önskar kan du avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov, som utförs digitalt, för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i grundläggande styrelsearbete – en kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter. 

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. 

Nationella partners: