Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Föreningsstämma Jämtland 

3 april 2017

 

Förening

Årsstämma där 3 nya ledamöter samt ny ordförande utsågs

Tre nya ledamöter, Åsa Abrahamsson, Calle Roos och Jonas Ödén, valdes in vid föreningsstämman i StyrelseAkademien Jämtland.
Christer Thylin valdes till ny styrelseordförande.

Avgående ordförande Martina Lundholm inledde stämman med att berätta hur utvecklingen sett ut i föreningen under de tre år som hon suttit som styrelseordförande. Tom Pripp valdes till stämmans ordförande och Maj-Britt Ringvall valdes till sekreterare. 
De avgående ledamötena, Pär Johansson, Annika Cederlund avtackades. Avtackades gjorde också valberedningens Magnus Lövström och naturligtvis vår Ordförande Martina.

Martina Lundholm, Ordförande   Ledamot Pär Johansson  Ledamot Annika Cederlund

Stämman hölls på Clarion Hotel Grand Östersund den 3 april 2017. Här kan du läsa möteshandlingarna.

 Efter stämman berättade Sara Ahlin Grinde om hur hon för tio år sedan tog över familjeföretaget Jämtlandsflyg som tredje generationen. Hon pratade om vikten av extern styrelserepresentation.

Sara Grinde föreläser 

 

        

 

 

Nationella partners: